lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1971, FD 2005, universitetslektor.

Som lärare på Teaterns teori och praktik (TTP) här på SOL, och som gästlärare på olika professionsutbildningar – och som teaterkritiker i Dagens Nyheter – har jag ett särskilt intresse för de pedagogiska utmaningar som ligger i att ur olika perspektiv närma sig fenomenet teater och utnyttja scenkonsten för att främja kritiskt och kreativt tänkande.

Min forskning har hittills kretsat kring den konstnärliga process som utgår från ett skrivet drama och mynnar ut i en iscensättning, mer specifikt kring Ingmar Bergmans regiarbete och hans uttolkningar av Shakespeares dramer. I förlängning av detta arbete har jag studerat estetiskt värde på den textbaserade teaterkonstens område.

För närvarande drar min forskning åt det teatersociologiska hållet och relationen mellan konst och kontext. Härvidlag fokuserar jag på teaterhändelser som både är etiskt och estetiskt intressanta och som i mötet med publiken får en intrikat relation till samtiden.

Forskning

Om forskningen

Min forskning drar numera åt det teatersociologiska hållet och mot relationen mellan konst och kontext, verk och verklighet. Härvidlag fokuserar jag på Lars Noréns kontroversiella Sju tre-projekt, Turteaterns Scummanifestet, och endagsmanifestationen Tribunal 12. Gemensamt för dessa teaterhändelser är att de både är etiskt och estetiskt intressanta: att de inverkar på våra föreställningar om vad scenkonst är; att de i mötet med publiken och teaterkritiken får en intrikat relation till samtiden; att de bidrar till att synliggöra det den irländske socialantropologen Benedict Anderson kallat för ”föreställda gemenskaper” och olika, motstridiga, föreställningar om tillhörighet och utanförskap.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Bokkapitel (7 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Rikard Loman

Universitetslektor
Teaterns teori och praktik
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rikard.lomansol.luse

Telefon 046–222 84 79

Rum
H130 (Teaterns teori och praktik)
SOL:H130 (Litteraturvetenskap)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20