Person

Docent

 • Italienska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 3
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post petra.bernardinirom.luse

Rum SOL:L514c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är universitetslektor i italienska med språkvetenskaplig inriktning, docent i romanska språk, särskilt italienska, samt Sektionsföreståndare för Sektion 3, romanska, klassiska språk, nygrekiska, inklusive kurserna FLRA01 och FLRA02 om Modersmålsundervisning och studiehandledning, och undervisar på olika kurser inom italienskans kursutbud samt på Modersmålsundervisning och studiehandledning, särskilt om språkinlärning och flerspråkighet.

Mitt forskningsområde är språkinlärning och tvåspråkighet hos barn och vuxna, italienska i kombination med svenska, rumänska och franska, ur ett morfosyntaktiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv.

Min forskning har berört substantiv och adjektiv i det italienska språket, de europeiska språknivåerna och morfosyntaktiska stadier, A1-C2, inlärning av italienska, franska och rumänska hos barn i tidig skolålder, vid allmänna skolor och internationella skolor. Min nuvarande forskning är inriktad på modersmålslärares utbildning och undervisning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Sektionsföreståndare för Sektion 3
 • Ordförande, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Docent

 • Italienska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 3
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post petra.bernardinirom.luse

Rum SOL:L514c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10