lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är universitetslektor i italienska med språkvetenskaplig inriktning, docent i romanska språk, särskilt italienska, samt studierektor för franska, italienska och rumänska och kursen Modersmålsundervisning och studiehandledning, och undervisar på olika kurser inom italienskans kursutbud samt på Modersmålsundervisning och studiehandledning, särskilt om inlärning. Jag är också huvudhandledare till en doktorand i italienska vid LU.

Mitt forskningsområde är språkinlärning och tvåspråkighet hos barn och vuxna, italienska i kombination med svenska, rumänska och franska, ur ett morfosyntaktiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv.

Min forskning har handlat om kollektiva substantiv, samt om adjektiv i det italienska språket och om de europeiska språknivåerna och morfosyntaktiska stadier, A1-C2, och om inlärning av italienska, franska och rumänska hos barn i tidig skolålder, vid allmänna skolor och internationella skolor. Min pågående forskning behandlar noll subjekt i skriven inläraritalienska.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Mitt forskningsområde är språkinlärning och tvåspråkighet, framförallt morfosyntaktiska aspekter, både hos barn och vuxna, italienska i kombination med svenska, rumänska och franska, såväl som ämnesdidaktisk forskning med fokus på bedömning och språknivåer.

Min forskning berör främst nominalfrasen, tex artiklar och pronomen, men jag har även skrivit om språkblandningar (code-mixing).

Mina senaste publikationer och presentationer har handlat om tex kollektiva substantiv, samt om adjektiv i det italienska språket och jom de europeiska språknivåerna och morfosyntaktiska stadier, A1-C2, och om inlärning av italienska, franska och rumänska hos barn i tidig skolålder, vid allmänna skolor och internationella skolor.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (6 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Franska, Italienska och Rumänska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Petra Bernardini

Docent
Italienska
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Franska
Italienska
Rumänska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post petra.bernardinirom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20