lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Pär Nilsson

Universitetsadjunkt
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Doktorand
Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post par.nilssonnordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20