Person

Pär Nilsson

Universitetsadjunkt

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Doktorand

  • Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post par.nilssonnordlund.luse

Rum SOL:L306

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i svenska. Mina intresseområden är framförallt lexikografi, semantik och betydelseutveckling, vilket kommer till uttryck i mitt avhandlingsprojekt. Jag är också intresserad av text och akademiskt skrivande, och min undervisning har främst kretsat kring uppsatsskrivande och textanalys.

Förutom att doktorera och undervisa arbetar jag som redaktör på Svenska Akademiens ordboksredaktion.

Jag sitter också i styrelsen för Nordiska Föreningen för Lexikografi.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (4 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Pär Nilsson

Universitetsadjunkt

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Doktorand

  • Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post par.nilssonnordlund.luse

Rum SOL:L306

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10