lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i svenska. Mina intresseområden är framförallt lexikografi, semantik och betydelseutveckling, vilket kommer till uttryck i mitt avhandlingsprojekt. Jag är också intresserad av text och akademiskt skrivande, och min undervisning har främst kretsat kring uppsatsskrivande och textanalys.

Förutom att doktorera och undervisa arbetar jag som redaktör på Svenska Akademiens ordboksredaktion.

Jag är också ordförande för Nordiska Föreningen för Lexikografi.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Pär Nilsson

Universitetsadjunkt
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Doktorand
Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post par.nilssonnordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20