lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag heter Maria Ranefalk och är doktorand i franska med inriktning litteratur. Mitt projekt handlar om de kvinnliga gestalterna i Patrick Modianos romaner. Under den senare halvan av Modianos författarskap har kvinnorna fått allt större betydelse. I min avhandling undersöker jag dem ur ett "theory of mind"-perspektiv. Kognitiv narratologi är ett aktuellt och intressant forskningsområde som erbjuder nya sätt att läsa. Vilka personligheter döljer sig bakom texten? Jag kartlägger Modianos kvinnliga persongalleri genom att analysera de kvinnliga gestalternas "fictional minds" och deras agerande i olika situationer tillsammans med andra gestalters uppfattningar om dem. Intentioner, inferenser och fokalisering är viktiga faktorer i min studie.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Maria Ranefalk

Doktorand
Franska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post maria.ranefalkrom.luse

Mobil 070–479 52 59

Rum L517

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20