Person

Mari Mossberg

Universitetslektor

  • Svenska
  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mari.mossbergnordlund.luse

Telefon 046–222 91 57

Rum SOL:L217d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i översättning och koordinator för översättarprogrammet här på SOL. Framför allt undervisar jag på översättarprogrammet men jag har även kurser i svenska som främmandespråk, svenska som andraspråk och franska.

Innan jag började arbeta på SOL var jag verksam som facköversättare från engelska och franska, först vid Europaparlamentet i Luxemburg och därefter på ett konsultföretag i Malmö. År 2006 disputerade jag i fransk språkvetenskap. Min avhandling var en kontrastiv studie om textbindningsord i franskan och svenskan. Även min fortsatta forskning har haft en kontrastiv och översättningsvetenskaplig inriktning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Mari Mossberg

Universitetslektor

  • Svenska
  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mari.mossbergnordlund.luse

Telefon 046–222 91 57

Rum SOL:L217d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10