lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lektor i översättning och koordinator för översättarprogrammet här på SOL. Framför allt undervisar jag på översättarprogrammet men jag har även kurser i svenska som främmandespråk, svenska som andraspråk och franska.

Innan jag började arbeta på SOL var jag verksam som facköversättare från engelska och franska, först vid Europaparlamentet i Luxemburg och därefter på ett konsultföretag i Malmö. År 2006 disputerade jag i fransk språkvetenskap. Min avhandling var en kontrastiv studie om textbindningsord i franskan och svenskan. Även min fortsatta forskning har haft en kontrastiv och översättningsvetenskaplig inriktning.

Forskning

Om forskningen

År 2006 disputerade jag i fransk språkvetenskap. Avhandlingen var en korpusbaserad kontrastiv studie av koncessiva textbindningsord i franskan och svenskan. Även min fortsatta forskning har haft en kontrastiv inriktning. Till en början skrev jag om subjunktioner och anföringssatser i franskan och svenskan, men på senare tid har min forskning blivit alltmer översättningsvetenskapligt inrktad och handlat om hur man kan beskriva översättarstilar. Just nu undersöker jag hur man konstruerar och använder icke-satsformade meningar (s.k. meningsfragment) i svensk och fransk journalistisk prosa.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Mari Mossberg

Universitetslektor
Svenska
Franska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mari.mossbergnordlund.luse

Telefon 046–222 91 57

Rum SOL:L217d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20