lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i Fonetik. Jag är intresserad av talmotorik, prosodi och av relationen mellan den fysiska och kognitiva aspekten av språk, med andra ord länken mellan fonetik och fonologi.

Forskning

Om forskningen

Min forskning handlar om koordination av artikulatoriska rörelser, och befinner sig i gränslandet mellan segmentell och supra-segmentell fonologi. Jag använder bl.a. en ElektroMagnetisk Artikulograf (Carstens AG501, http://www.humlab.lu.se/en/facilities/articulography/) vilken kan spela in rörelser i både tid och rymd, likt motion capture.

Mitt avhandlingsprojekt handlar specifikt om effekten av olika parametrar på de artikulatoriska överlappningarna.

Arbetet bidrar till fonetisk grundforskning, medicinsk forskning om tal- och språkrubbningar, samt forskning om människa-dator interaktion.

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Konferensbidrag (20 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Malin Svensson Lundmark

Doktorand
Fonetik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.svensson_lundmarkling.luse

Rum SOL:H514

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20