Person

Utbildningsadministratör

  • Japanska
  • Kinesiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post magnus.brolinsol.luse

Telefon 046–222 94 83

Rum SOL:A409

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Administrativt

  • Utbildningsadministratör för Japanska och Kinesiska

Utbildningsadministratör

  • Japanska
  • Kinesiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post magnus.brolinsol.luse

Telefon 046–222 94 83

Rum SOL:A409

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

måndag, onsdag, fredag kl 10.30 till 11.30

Besökstider

måndag, onsdag, fredag kl 10.30 till 11.30