lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Alena Minchenia

Doktorand
Öst- och centraleuropakunskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alena.mincheniaslav.luse

Rum SOL:A416

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20