lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kristina Hård

Lärare
Författarskolan
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kristina.hardlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20