lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kikki Nillasdotter

Universitetsadjunkt
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kikki.nillasdotternordlund.luse

Telefon 046–222 45 56

Rum SOL:L215

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20