lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (3 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Övrigt (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Kiki Lindell

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kiki.lindellenglund.luse

Telefon 046–222 75 42

Rum SOL:H324a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20