lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (3 st)
Encyklopediartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Kiki Lindell

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kiki.lindellenglund.luse

Telefon 046–222 75 42

Rum SOL:H324a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20