lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning sedan hösten 2018.

I mitt avhandlingsprojekt utforskar jag arbetskritik i samtida spansk skönlitteratur. Med fokus på den våg av kontrahegemoniska romaner som publicerats i Spanien det senaste årtiondet kommer jag undersöka arbete, inte främst utifrån den materiella misär som intensifierats genom alltmer prekära arbetsförhållanden, utan särskilt ur ett socialt, psykiskt och filosofiskt perspektiv i relation till en själslig prekaritet hos romanpersonerna. Vidare kommer jag undersöka denna individuella prekaritet i förhållande till mellanmänskliga relationer och formandet av den kollektiva själen.

Jag är generellt intresserad av samspelet mellan skönlitteratur och politik och har bland annat studerat formella och innehållsmässiga uttryck för relationen mellan kollektivitet och det individuella hos den spanska författaren Belén Gopegui. Tidigare har jag även studerat översättning, portugisiska och genusvetenskap.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot, sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Katja Jansson

Doktorand
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katja.janssonrom.luse

Rum SOL:L500

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20