Person

Jorunn Joiner

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jorunn.joinerenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i engelsk litteraturvetenskap. Mitt projekt rör sig inom minnesstudier och hur den fornnordiska tiden konstrueras som ett kulturellt minne under den nordiska renässansen i Storbritanniens långa sjuttonhundratal.

Mina intresseområden ligger inom romantiken, minnesstudier, representationer av den fornnordiska tiden, samt konstruktionen av kulturella och nationella identiteter. Jag har även studerat filmvetenskap tidigare.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Administrativt

  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Jorunn Joiner

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jorunn.joinerenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20