lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i engelsk litteraturvetenskap. Mitt projekt rör sig inom minnesstudier och hur den fornnordiska tiden konstrueras som ett kulturellt minne under den nordiska renässansen i Storbritanniens långa sjuttonhundratal.

Mina intresseområden ligger inom romantiken, minnesstudier, representationer av den fornnordiska tiden, samt konstruktionen av kulturella och nationella identiteter. Jag har även studerat filmvetenskap tidigare.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Jorunn Joiner

Doktorand
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jorunn.joinerenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20