Person

jordan.zlatevling.luse | 2020-08-04
Jordan Zlatev

Professor, FFU-ansvarig

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Masterkoordinator

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jordan.zlatevling.luse

Telefon 046–222 84 41

Rum SOL:H405b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är intresserad av relationen mellan språk, tänkande/medvetande och andra semiotiska system som gester och bilder, särskilt från ett evolutionärt och utvecklingsperspektiv. Jag är engagerad inom International Association for Cognitive Semiotics (IACS).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (46 st)

Bokkapitel (26 st)

Förord (2 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (15 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Kognitiv semiotik
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Jordan Zlatev

Professor, FFU-ansvarig

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Masterkoordinator

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jordan.zlatevling.luse

Telefon 046–222 84 41

Rum SOL:H405b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10