lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

År 2003 disputerade jag vid LU i slaviska språk (inriktning rysk litteratur) med avhandlingen "Att berätta i tid och rum" och har sedan dess arbetat som forskare, lärare i ryska och rysk litteratur- och kulturhistoria. Inom ramen för ett projekt om minnets och självbiografins roll i Ryssland efter Sovjetunionens fall arrangerade jag år 2007 den internationella konferensen "The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration", vilket mynnade ut i en antologi med samma titel (2008).

Under perioden 2011-2015 arbetar jag med forskningsprojektet ”Minnet av Tjernobyl i film, vittnes- och skönlitteratur från Ukraina, Belarus och Ryssland”, finansierat av RJ.

Mitt intresse för den ryska samtidslitteraturen har också resulterat i två svenska översättningar av nyskrivna, ryska romaner samt ett antal litteratur- och kulturartiklar för Sydsvenskan och Svenska dagbladet.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen omfattar framförallt minnets relation till narration och identitet, Bachtins teorier, den ryska 1800-talsromanen och rysk samtidslitteratur.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (3 st)
Recensioner (12 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Sektionsföreståndare för Arabiska, Europastudier, Hebreiska, Japanska, Jiddisch, Kinesiska, Mellanösternstudier, Ryska samt Öst- och centraleuropakunskap
  • FFU-ansvarig för Ryska
  • Ordförande, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Johanna Lindbladh

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Ryska
Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare
Sektion 5
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.lindbladhslav.luse

Telefon 046–222 73 76

Rum SOL:A324

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20