lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskare i språk- och talteknologi, programmerare. Lokal koordinator och expert i SWE-Clarin. Jag jobbar på SOL och i humanistlaboratoriet. FD i fonetik 2003 med avhandlingen 'Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody'.

Jag jobbar framförallt med
· dataanalys
· maskininlärning
· framställning av datorverktyg för insamling och analys av data samt för demonstrationer och pedagogiska ändamål
· insamling och analys av talproduktionsdata med hjälp av artikulografi
· prosodi, framförallt talmelodi
· text-till-talsyntes

Jag är huvudprogrammerare för ScriptLog2, ett verktyg för datainsamling inom skrivforskning.

Jag programmerar (huvudsakligen) i python, java, javascript, php, Praat script och R.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (60 st)
Working papers (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Johan Frid

Forskare
Humanistlaboratoriet

Fonetik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.fridhumlab.luse

Telefon 046–222 84 46

Rum SOL:H421

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk