Person

Johan Blomberg

Projektassistent

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.blombergsemiotik.luse

Telefon 046–222 99 02

Rum SOL:H513

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (1 st)

Johan Blomberg

Projektassistent

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.blombergsemiotik.luse

Telefon 046–222 99 02

Rum SOL:H513

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20