Person

Jenny Westerström

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jenny.westerstromlitt.luse

Telefon 046–222 31 83

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

I min texttolkning vill jag ta med historien och samhället bilden liksom andra språk och andra konstarter. Jag vill förmedla njutningen av att läsa litteratur i alla former. Litteratur är källan till kunskap både om olika tider, andra människor och om en själv. I min forskning har jag försökt väcka döda författare till liv och förmedla kunskap om dem, bl.a. i mina skrifter om Ferlin. Jag har vidgat perspektivet i en omfångsrik studie över bohemernas utanför- och innanförskap från 1800-tal och framåt. Jag är nu i slutskedet av en biografi under titeln Den ständige Anders Österling där jag studerar alla sidor av en litteraturmänniska under ett långt liv (1884–1981). Österling var lyriker, kritiker, översättare, reseskildrare, utgivare, minnestecknare och prisutdelare. Genom att undersöka dessa olika verksamheter och bakomliggande värderingar urskiljer jag hur de olika delarna inom en och samma livsgärning samspelar på ett för den litterära utvecklingen lyckligt sätt.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Jenny Westerström

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jenny.westerstromlitt.luse

Telefon 046–222 31 83

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10