lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Frida Mebius Önnerfors

Studievägledare
Engelska
Franska
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post frida.mebius_onnerforssol.luse

Telefon 046–222 88 05

Rum SOL:H122A

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20