lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Mina forskningsintressen ligger inom teoretisk lingvistik (syntax, semantik och morfologi) och inom experimentell syntax och semantik. Jag har nyligen undersökt hur relationen mellan morfologi och möjlighet att få olika scope-tolkningar ser ut i svenska. Just nu undersöker jag hur meningar med kvantifierade uttryck processas och bedöms.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (31 st)
Working papers (6 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Eva Klingvall

Docent
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eva.klingvallenglund.luse

Telefon 046–222 02 91

Rum H332b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20