Person

erik.hedlinglitt.luse | 2020-03-27
Erik Hedling

Professor emeritus

 • Filmvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post erik.hedlinglitt.luse

Telefon 046–222 84 87

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Min forskning är dels inriktad mot svensk filmhistoria, företrädesvis Ingmar Bergmans filmer. Dels mot brittisk film i form av den skotske regissören Lindsay Anderson, om vilken jag utgav en monografi redan på 1990-talet. Forskningen om Bergman är framförallt inriktad mot hur Bergman samverkade med sin svenska samtid: socialt, politiskt och kulturellt. Den grundläggande tesen är att Bergmans filmer skildrade en värld som stod i bjärt kontrast mot den svenska välfärdsstatens prioriteringar. Hos Bergman framstod den nya tidens modernitet och rationalitet i ett nattsvart mörker. Ett sidointresse är den svenska skådespelerskan Kristina Söderbaum, verksam i Tyskland. Hon var den största stjärnan i den nazistiska filmen i slutet av 1930-talet och början av 1940-talet. Trots hennes vida berömmelse under det andra världskriget har hon glömts bort. Min forskning försöker besvara frågan: Varför? Ytterligare ett forskningsprojekt avser Winstons Churchills förhållande till filmen.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Erik Hedling

 • Professor, Filmvetenskap
 • Född den 26 juli 1955.Filosofie doktorsexamen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 1992
 • Antagen som oavlönad docent i litteraturvetenskap med särskild inriktning på film 99-03-04
 • Forskarassistent i litteraturvetenskap med inriktning på Drama-teater-film, 93-97
 • Universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning på film 94-01
 • Professor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier, 01

Internationell verksamhet och verksamhet vid andra universitet

 • 1988 (jan-mars), Visiting Scholar, University of Kent at Canterbury, Storbritannien
 • 1989-1990 (september-januari), Timlärare, Institutionen för teater- och filmvetenskap, Stockholms universitet. Handledning och seminarieledning vid författande av påbyggnadsuppsatser.
 • 1990 (jan-april), British Council Fellow, University of East Anglia, Norwich, Storbritannien
 • 1991 (feb-mars), Gästlärare, Roskilde Universitetscenter, Danmark. Undervisning på engelska av grundstudenter i ”Developments in post 1968 Film Theory” (20 t)
 • 1995 (september-november), Visiting Professor, Department of Art History, University of Minnesota at Minneapolis, USA. Undervisning på engelska i ”Modern American Film” på doktorandnivå. (30 t)
 • 1999 (jan-maj), Visiting Professor (Fulbright Hildeman Scholar), Department of Germanic and Slavic Languages and Literatures, University of Colorado at Boulder, USA. Undervisning på engelska på påbyggnadsnivå i ”Masterpieces of Modern Scandinavian Literature and Film”. (50 t).
 • 2004 (jan) Gästlärare på Universität Hamburg, Tyskland. Undervisning för skandinaviststudenter om svensk film.
 • 2006 (juli-november), Visiting Honorary Professor, Department of Film, Television and Media Studies, University of Auckland, Nya Zeeland.

Forskning

1. Monografier

 1. Lindsay Anderson och filmens estetik, Diss. Litteratur Teater Film, Nya Serien 7, red. Ulla-Britta Lagerroth och Louise Vinge, Lund: Lund University Press, 1992, (408 s)
 2. Lindsay Anderson: Maverick Film-Maker, London och Washington, D.C.: Cassell, 1998 (246 s)
 3. Filmanalys - en introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999 (ny upplaga 2000) (114 s, tills. med Lars Gustaf Andersson)
 4. Brittiska fiktioner: Intermediala studier i film, TV, drama, prosa och poesi, Stockholm och Stehag: Östlings Bokförlag Symposion, 2001 (341 s)
 5. The Battle of Dybbøl Revisited: The Danish Press Reception of the TV-Series 1864", Koszmorama.org, 2015
 6. 2. Antologier som redaktör
 7. Erik Hedling och Lars Gustaf Andersson, red. Modern Filmteori 1, Lund: Studentlitteratur, 1995 (ny, rev. uppl. 1999) (227 s)
 8. Erik Hedling och Lars Gustaf Andersson, red. Modern Filmteori 2, Lund: Studentlitteratur, 1995 (228 s)
 9. Erik Hedling, Ulla-Britta Lagerroth och Hans Lund, red. Interart Poetics: Essays on the Interrelationships of the Arts and Media, Amsterdam och Atlanta, GA.: Rodopi, 1997 (354 s)
 10. Erik Hedling, red. Blågult flimmer: svenska filmanalyser, Lund: Studentlitteratur, 1998 (298 s)
 11. Erik Hedling och Lars Gustaf Andersson, red. Mannen med filmkameran: Studier i modern film och filmisk modernism, Lund: Absalon, 1999 (169 s)
 12. Aura: Film Studies Journal, Vol. VI, Issue 3/2000, s. 2-3. Av mig självständigt redigerat specialnummer av tidskriften på engelska (70 s)
 13. Erik Hedling och Ulla-Britta Lagerroth, Cultural Functions of Intermedial Exploration, Amsterdam och New York: Rodopi, 2002 (302 s)
 14. Erik Hedling et al., I ordets smedja: Festskrift till Per Rydén, Stockholm: Carlssons, 2002 (495 s)
 15. Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengren, Solskenslandet - svensk film på 2000-talet, Stockholm: Atlantis, 2006 (373 s)
 16. Erik Hedling och Mats Jönsson, Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen, Mediehistoriskt arkiv 5, Stockholm: SLAB, 2008 (455 s + två DVD-filmer)
 17. Erik Hedling et al, Theorier om verklig diktning: En festskrift till Per Erik Ljung, Lund: Absalon, 2008 (386 s)
 18. Film International, vol. 6, no. 5, "Swedish Cinema: New Wave or Just a Ripple", guest editor (60 s)
 19. Erik Hedling, Olof Hedling och Mats Jönsson, red. Regional Aesthetics: Locating Swedish Media, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010 (383 s)
 20. Scandia, vol. 76, no. 2 (2010), guest editor with Mats Jönsson (100 s)
 21. Editor with Bondebjerg, Ib, Novrup Redvall, Eva and Hedling, Olof Hedling, Report Scandinavian ThinkTank, European ThinkTank on Film and Film Policy.
 22. Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengren, Den nya svenska filmen: kultur, kriminalitet och kakofoni, Stockholm: Atlantis, 20143.
 23. Erik Hedling och Christophe Dupin, Lindsay Anderson Revisited: Unknown Aspects of a Film-Maker, London: Palgrave Macmillan, 2016.

Vetenskapliga uppsatser i tidskrifter och antologier

 1. "Att stoppa taxameterns tickande: Några funderingar kring berättandet i roman och film", Filmhäftet, 2, 1986, s. 57-622.
 2. "Tankar om ett äktenskap: Carl Theodor Dreyers Prästänkan", Filmhäftet, 1, 1987, s. 49-54 (tillsammans med Lars-Gustaf Andersson)
 3. "Mardrömmen som verklighet: Shakespeare, Polanski och Macbeth", Filmhäftet, 2-3, 1987, s. 86-95
 4. "Filmen som agitator: Victor Sjöströms Ingeborg Holm", Bokbox 93, december, 1987, s. 15-24 (tillsammans med Anna Meeuwisse). (Denna artikel publicerades även i Socionomen, 2, 1991 och i Lähikuva 1-2, 1988)
 5. "Color and Monochrome in Lindsay Anderson’s if..: An Analysis.", Lähi Kuva: Nordic Cinema Studies 1-2, 1988, s. 62-65
 6. "Skuldens labyrint: Dickens, Lean och Lysande utsikter", Filmhäftet, 4, 1988, s. 52-64.
 7. "Carl Theodor Dreyerin Papinleski: Elokuva ruotsalaisen elokuvan kultakaudelta", Lähikuva, 3, 1989, s. 4-18 (tillsammans med Lars Gustaf Andersson)
 8. "Han såg sig om i vrede: Lindsay Anderson i retrospektiv", Filmhäftet, maj, 1990, s. 3-9.
 9. "Filmforskningen växlar spår", Chaplin, september, 1991, s. 19-23
 10. "Filmvetenskap, populärkultur och historieskrivning", Tidskrift för litteraturvetenskap, 2, 1991, s. 57-64
 11. "Regissören som kritikens hjältefigur: Om kanoniseringen av Sam Peckinpah", Filmhäftet, 3-4, 1992, s. 45-58
 12. "Känslans arv: Humphrey Jennings och Words for Battle", I musernas tjänst: Studier i konstarternas interrelationer, red. Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Peter Luthersson, Anders Mortensen, Stockholm och Stehag: Symposion, 1993, s. 457-476
 13. "Krämare, profitörer och libertiner: Thatcherismen i brittisk 80-talsfilm", Skapare, skojare och skurkar: Bilden av företagaren i litteratur, film och konst, red. Hans de Geer, Stockholm: Timbro, 1994, s. 213-232
 14. "Drömspel i Dennis Potters Lipstick on Your Collar", Filmhäftet 85, 1994, s.4-15
 15. "Dikt, myt och historia: variationer över Tennysons The Charge of the Light Brigade, Möten och metarmofoser: Dikt i samspel med musik, bild och film, red. Lars Gustaf Andersson och Johan Stenström, Lund: Absalon, 1995, s. 133-142
 16. "Filmhistoriska exkurser: kanonbildning och dekonstruktion", Filmhäftet 89-90, 1995, s. 15-24
 17. "Shopkeepers, profiteers and libertines: Thatcherism in 80s British Cinema", Lähikuva: Nordic Cinema Studies, 3, 1995, pp. 84-92
 18. "Filmteoretiska galaxer", Modern Filmteori 1, Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling, red., Lund: Studentlitteratur, 1995, s. 7-18 (tillsammans med Lars Gustaf Andersson)
 19. "Filmteoretiska Galaxer 2", Modern Filmteori 2, Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling, red., Lund: Studentlitteratur, 1995, s. 7-15 (tillsammans med Lars Gustaf Andersson)
 20. "Män, kvinnor och androgyner: filmiska fysionomier", Res Publica 31, 1995, s. 109-121
 21. "Villa Diodati revisited: Byron, Shelley och Mary Wolstonecraft Shelley i filmen", I lärdomens trädgård, red. Christina Sjöblad et al, Lund: Lund University Press, 1996, s. 154-168
 22. "The Development of British Art Cinema", The British Cinema Book, ed. Robert Murphy, London: BFI Publishing, 1997, s. 178-186, ny. uppl. 2001
 23. "TV-serien som testamente: Dennis Potter, Karaoke och Cold Lazarus", Res Publica, 3, 1997, s. 10-29
 24. "Regissören som kritikens hjältefigur", Filmhäftet, 3-4, 1997, s. 120-130 (omtryckning av tidigare publicerad uppsats)
 25. "Introduction: Towards a Poetics of Interart Discourse" (tillsammans med Ulla-Britta Lagerroth och Hans Lund), Interart Poetics: Essays on the Interrelations of the Arts and Media, red. Erik Hedling, Ulla-Britta Lagerroth och Hans Lund, Amsterdam och Atlanta, GA.: Rodopi, 1997 s. 13-15
 26. "Svensk filmhistoriografi: om kanonbildning och tolkningsstrategier", Blågult flimmer: Svenska filmanalyser, red. Erik Hedling, Lund: Studentlitteratur, 1998, s. 7-14
 27. "Kjell Sundvalls Jägarna: svenskt High Concept", Blågult flimmer: Svenska filmanalyser, red. Erik Hedling, Lund: Studentlitteratur, 1998, s. 238-267
 28. "Documentary, Authorship and the Pop Industry: The History of Lindsay Anderson’s If You Were There (Wham! in China: Foreign Skies)", M: Tidskrift for kunst-og medieforskning, 2-3, 1998, s. 78-83
 29. "Förintelsen och filmhistorien", Bilden av Förintelsen, red. Klas Viklund, Stockholm: Svenska filmin-stitutet, 1998, s. 34-46
 30. "Den förödda staden: de brittiska dokumentaristerna, Humphrey Jennings och La Maison-Dieu", Aura: Filmvetenskaplig tidskrift, 2-3, 1998, s. 27-31
 31. "Filmen - 1900-talets kulturella form par preferènce", Den välsignade tillväxten: Tankelinjer kring ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap, red. Peter Elmlund och Kay Glans, Stockholm: Natur och kultur, 1998, s. 297-306
 32. "The Charge of the Light Brigade: Dikt, Historia, Populärkultur", Filmhäftet 105, 1999, s. 31-42
 33. "Film, filmvetenskap, intertextualitet: en teoretisk översikt", Filmhäftet 106, 1999, s. 13-20
 34. "Michelangelo Antonioni: Om ingenting - med precision!", Mannen med filmkameran: studier i modern film och filmisk modernism, red. Erik Hedling och Lars Gustaf Andersson, Lund: Absalon, 1999, s. 53-67
 35. "Att analysera film", Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling, Filmanalys - en introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 7-11 (tillsammans med Lars Gustaf Andersson)
 36. "Independence Day: Popularitet, politik och ’High Concept", Filmanalys - en introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 12-47
 37. "Receptionen av Ingeborg Holm: Filmen som politiskt vapen", Filmanalys - en introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 48-64
 38. "Intertext", Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna, red. Hans-Olof Boström, Stockholm: Carlssons, 2000, s. 241-259
 39. "Swedish Cinema Alters History: Ingeborg Holm and the Poor Laws Debate", Scandinavica, vol. 39, no. 1, s. 47-64
 40. "Ingrid Bergman på bålet: om kulturella hierarkier i 1950-talets Sverige", Filmhäftet 111, 2000, s. 21-27
 41. "Ingrid Bergman, Stig Ahlgren och Jeanne d’Arc-debaclet", Litteraturens makt, red. Birthe Sjöberg, Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, 2000, s. 215-231
 42. "European Echoes of Hollywood Scandal: The Reception of Ingrid Bergman in 1950s Sweden", Headline Hollywood: A Century of Film Scandal, red. David Cook och Adrienne McLean, New Brunswick, NJ.: Rutgers University Press, 2001, s. 190-205
 43. "The Charge of the Light Brigade’: dikt, historia, populärkultur", Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna, red. Lars M. Andersson och Ulf Zander, Lund: Historiska media, 2001, s. 281-304
 44. "Filmen som historiograf eller som historisk källa", Historisk tidskrift, 1, 2002, s 75-77
 45. "Kollektivets kollaps: om dygden i svensk 90-talsfilm", I ordets smedja, red. Erik Hedling et al., Stockholm: Carlsson, 2002, s. 380-396
 46. "Roman blir film", Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 229-233
 47. "Introduction: In Pursuit of Functional Aspects of Intermedia Studies", Cultural Functions of Intermedial Exploration (tillsammans med Ulla-Britta Lagerroth), red. Erik Hedling och Ulla-Britta Lagerroth (Amsterdam och New York, 2002, s. 7-13
 48. "Political Modernism and the Quest for Film Studies", Rethinking Modernism, red. Marianne Thormählen, Basingstoke: Palgrave, 2003, s. 213-220
 49. "Lindsay Anderson: Sequence and The Rise of Auteurism in 1950s Britain", British Cinema of the 1950s: a Celebration, red. Ian Mackillop och Neil Sinyard, Manchester: Manchester University Press, 2003, s. 23-31
 50. "Filmvetenskapliga utvecklingstendenser. Exemplet 'High Concept'", Mångfald i medieforskningen, red. Ulla Carlsson, Göteborg: Nordicom, 2003, s. 41-47
 51. "Den sociala verkligheten och de rörliga bilderna" (tillsammans med Anna Meeuwisse), Den ocensurerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar, red. Anna Meeuwisse och Hans Swärd, Stockholm: Carlssons, 2003, s. 271-290
 52. "Filmhistoriografi", Att skriva god historia, red. Karl-Erik Gustafsson och Per Rydén, Sylwan 12, Göteborg: Nordicom, 2003, s. 121-130
 53. "Birger Sjöberg och filmen: Fridas visor som rörliga bilder", BSSÅ 2003, red. Johan Svedjedal och Lars Helge Tunving, s. 29-58
 54. "Birger Sjöberg och filmen 2: Två glättiga kvartetter", BSSÅ 2004, red. Johan Svedjedal och Lars Helge Tunving, s. 72-105
 55. "Framing Tolkien: Trailers, High Concept and the Ring", Framing Borders in Literature and Other Media, Studies in Intermediality 1, eds. Werner Wolf and Walter Bernhart, Amsterdam and New York: Rodopi, 2006, 409-427
 56. "Framing Tolkien: Trailers, High Concept and the Ring", The Lord of the Rings: Popular Culture in Global Context, ed. Ernest Mathijs, London: Wallflower/Columbia University Press, 2006, s. 225-237
 57. "Ingmar Bergman and the Welfare State", Film International, vol. 4, no. 1, s. 50-59
 58. "Grupptryckets tragik - om skildringen av kollektiva mekanismer i moderna svenska blockbusters", Solskenslandet - svensk film på 2000-talet, red. Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengren, Stockholm: Atlantis, 2006, s. 303-333
 59. "Svensk film i skuggan av sekelskiftet - en inledning", Solskenslandet - svensk film på 2000-talet, red. Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengren, Stockholm: Atlantis, 2006, s. 9-18.
 60. "Michelangelo Antonioni", Directors in British and Irish Cinema: A Reference Companion, ed. Robert Murphy, London: British Film Institute, 2006, s. 15-16
 61. "Robert Bolt", Directors in British and Irish Cinema: A Reference Companion, ed. Robert Murphy, London: British Film Institute, 2006, s. 58
 62. "Peter Brook", Directors in British and Irish Cinema: A Reference Companion, ed. Robert Murphy, London: British Film Institute, 2006, s. 74-75
 63. "Derek Jarman", Directors in British and Irish Cinema: A Reference Companion, ed. Robert Murphy, London: British Film Institute, 2006, s. 321-323
 64. "John Schlesinger", Directors in British and Irish Cinema: A Reference Companion, ed. Robert Murphy, London: British Film Institute, 2006, s. 540-542
 65. "Sir Peter Ustinov", Directors in British and Irish Cinema: A Reference Companion, ed. Robert Murphy, London: British Film Institute, 2006, s. 597
 66. "Peter Watkins", Directors in British and Irish Cinema: A Reference Companion, ed. Robert Murphy, London: British Film Institute, 2006, 610-611
 67. "Mai Zetterling", Directors in British and Irish Cinema: A Reference Companion, ed. Robert Murphy, London: British Film Institute, 2006, s. 643
 68. "Ondskan, Jan Guillou och det undergörande filmvåldet", Våld: Representation och verklighet, red. Eva Österberg och Marie Lindstedt Cronberg, Lund: Nordic Academic Press, 2006, s. 104-121.
 69. "Flicka i regnrock: Ingmar Bergman och Vietnam-rörelsen", Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2007, red. Valeria Molnar et al., s. 23-43.
 70. "Ingmar Bergman, moderniteten och välfärdsstaten: Några kontextuella betraktelser", Möten: Festskrift till Anders Palm, red. Karin Nykvist et al., Lund: Anacapri Förlag, 2007, s. 395-404
 71. "Lidman mot Bergman. Striden om Skammen 1968", Då och där, här och nu. Festskrift till Ingemar Oscarsson 2007, Magnus Nilsson, Per Rydén och Birthe Sjöberg, red., Lund: Absalon, 2007, s. 211-218
 72. "Studentikosa amatörer: den lundensiska karnevalsfilmen 1908-2006" (tillsammans med Tommy Gustafsson), Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen, Mediehistoriskt arkiv 5, red. Erik Hedling och Mats Jönsson, Stockholm: SLAB, 2008, s.118-141
 73. "Inledning: välfärdstecken i tiden" (tillsammans med Mats Jönsson), Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen, red. Erik Hedling och Mats Jönsson, Stockholm: SLAB, 2008, s. 7-29
 74. "The Welfare State Depicted: Post-Utopian Landscapes in Ingmar Bergman's Films", Ingmar Bergman Revisited: Performance, Cinema and the Arts, ed. Maaret Koskinen, London: Wallflower/Columbia University Press, 2008, s. 180-193.
 75. Förord: "Nils Krok, Victor Sjöström och Ingeborg Holm", Nils Krok, Ingeborg Holm, Umeå: Atrium Förlag, 2008, s. 5-11.
 76. "Shame: Ingmar Bergman's Vietnam War", Nordicom Review: Journal from the Nordic Information Centre for Media and Communication Research 29 (2008) 2, s. 245-259.
 77. "The Arn Franchise: Launching a Small Country Blockbuster", Film International, vol.6, no. 5, s. 60-67.
 78. "Ingmar Bergman och 'dom svarta': några nedslag i jazzmusikens betydelser", Theorier om verklig diktning: En Festskrift till Per Erik Ljung, red. Erik Hedling et al. Lund: Absalon, 2008, s. 339-347
 79. "Konsten att inte sopa problemen under mattan: Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap", 1973: En träff med tidsandan, red. Marie Cronqvist, Lina Sturfelt & Martin Wiklund, Lund: Nordic Academic Press, 2008, s. 71-84
 80. "Frida, filmen och Birger Sjöberg", Parnass 3, 2008, s. 22-24
 81. "Breaking the Swedish Sex Barrier: Painful Lustfulness in Ingmar Bergman's The Silence", Film International, vol. 6, no. 6, s. 17-27.
 82. "Michael Winterbottoms A Cock and Bull Story: beretningen om kampscenen som ble borte", Veier tilbake: Filmhistoriske perspektiver, red. Sara Brinch och Anne Gjelsvik, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009, s. 258-274
 83. "Om filmtolkningens mysterier – Ingmar Bergman och Vietnam-rörelsen", Nordicom-Information 31:1 (2009), s. 113-127
 84. "The Development of British Art Cinema", The British Cinema Book, ed. Robert Murphy, Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009, third edition, s. 39-46.
 85. "Omaka par: Ingmar Bergman och välfärdsstatens professionella" (tillsammans med Anna Meeuwisse), Den berusade båten, red. Ros-Mari Eliasson-Lappalainen, Anna Meeuwisse & Alexandru Panican, Lund: Arkiv, 2009, s. 175-186.
 86. "On the Rocks: The Scanian Connection in Ingmar Bergman's Early Films", Regional Aesthetics: Locating Swedish Media, red. Erik Hedling, Olof Hedling och Mats Jönsson, Stockholm: Kungliga Biblioteket och London: Wallflower, 2010, s. 307-322.
 87. "Romanen som inte ville bli film: Laurence Sternes Tristram Shandy", Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2009, red. Bibi Jonsson, s. 34-50.
 88. "Meet the Pioneers: Early Lindsay Anderson'", Shadows of Progress: Documentary Film in Post-War Britain, ed. Patrick Russell and James Piers Taylor, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2010, s. 313-327.
 89. "Mapping the Regional: An Introductory Note" (tillsammans med Olof Hedling och Mats Jönsson), Regional Aesthetics: Locating Swedish Media, red. Erik Hedling, Olof Hedling och Mats Jönsson, Stockholm: Kungliga Biblioteket och London: Wallflower, 2010, s. 9-19.
 90. "Ingmar Bergman and Modernity: Some Contextual Remarks", Swedish Film: An Introduction and Reader, red. Mariah Larsson och Anders Marklund, Lund: Nordic Academic Press, 2010., s. 219-228.
 91. "Folkhemmets förnedrare: Om socialassistenter och läkare i Bergmans filmer" (tillsammans med Anna Meeuwisse), Motsträviga synsätt: Om rörliga bilder som bjuder motstånd, red. Margareta Rönnberg och Karolina Westling, Göteborg: Filmförlaget, 2010, s.7-22.
 92. "Introduction: Film and History in the Twenty-First Century, Scandia vol. 76, no. 2 (2010), s. 11-12.
 93. Recension av Christo Burmans doktorsavhandling I teatralitetens brännvidd: Om Ingmar Bergmans filmkonst, Samlaren 132, 2011, s. 247-251.
 94. "Joseph Goebbels, Kristina Söderbaum and Jew Süss (1940): Seventy Years Later", Religious Stereotyping and Interreligious Relations, ed. Jesper Svartvik, Houndmills: Basingstoke, 2013
 95. "Music, Lust and Modernity: Jazz in the Films of Ingmar Bergman", The Soundtrack 4:2, 2011, s. 89-99, Bristol: Intellect Journals
 96. "Kristina Söderbaum: Nazi Superstar, Swedish Citizen", Journal of Scandinavian Cinema 2:3, 2012, s. 343-356, Bristol: Intellect Journals
 97. "Förflutna fragment: nya rörliga bilder från 1900-talet", Skosörja eller arkivdokument?". Om Filmarkivet.se och den digitala filmhistorien, red. Mats Jönsson och Pelle Snickars, Mediehistoriskt arkiv 22, Stockholm: Kungliga Biblioteket, Stockholm: 2012, s. 275-280.
 98. "Bergmans bortgång: realpolitiska reflektioner", Den nya svenska filmen: kultur, kriminalitet, kakofoni, red. Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengren, Stockholm: Atlantis, 2014, s. 329-352
 99. "Bland konstnärer, rättskipare och avfällingar: en introduktion till den nya svenska filmen" (tillsammans med Ann-Kristin Wallengren), Den nya svenska filmen: kultur, kriminalitet, kakofoni, red. Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengren, Stockholm: Atlantis, 2014, s. 9-22.
 100. . Review article, Logan, Anthony and Mansell Humphrey Jennings and British Documentary, Screen 54:1, s. 117-121, Oxford University Press, 2013
 101. "The Struggle for History: Lindsay Anderson teaches Free Cinema", Journal of British Cinema and Television, 11:2-3, 2014, s. 312-331 University of Edinburgh Press
 102. "Medicinska monster: Ingmar Bergman och lden sociala ingenjörskonsten", Kroppen i humanioraperspektiv, red. Anders Palm och Johan Stenström, Stockholm: Makadam, 2013, s. 243-255
 103. Review Article, Florin and Victor Sjöström, Screen, 55:2, s. 297-299, Oxford University Press, 2014
 104. "Whose Repressed Memories? Max Manus: Man of War and Flame & Citron from a Swede's Point opf VIew, Nordic Genre Cinema, eds. Tommy Gustafsson and Pietari Käpä, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015, s. 33-46.
 105. "Boken var bättre! – men bara ibland" Några reflektioner kring varför somliga filmatiseringar funkar och andra inte", Malena Jansson, red. Boken på duken: Filmhandledmning utgiven av Svenska Filminstitutet, 2013.
 106. "Sargad Segerherre på film: Churchill-berättelser på 2000-talet", Statsvetenskaplig tidskrift 117, 2015, s. 39-69.
 107. "Winston Churchill på film", Fältpost: En vänbok till Peter Luthersson, red. T. Blom, A. Björnsson och J. Christenssen, Stockholm: Hjalmarson & Högberg Förlag, 2014, s. 175-186.
 108. "Stonewall Jackson: Gudabenådad general", Skribenter & generaler: Frans G. Bengtsson-studier XVII, red. J-Å. Malmquist, Lund, 2014, s. 4-20.
 109. "”Platon talar om fyra slags sätt att smickra, men Cleopatra kunde fler”: Marcus Antonius uppgång, nedgång och fall i tv-serien Rome", Svärd, sandaler och skandaler: Antiken på film, red. Ulf Zander och Isak Hammar, Lund: Studentlitteratur, 2015.
 110. Review article, "Self-projection", Scandinavian Studies 87, University of Illinois Press, 2015, s. 299-303.
 111. "Er vi blevet dummere av 1864? Om forholdet mellem historiografi og historiskt drama", Kim Toft Hansen, red. 1864: tv-serien, historien, kritikken, Aalborg: Aalborg University Press, 2015, s. 61-84.
 112. "Politik och film", Statsvetenskaplig tidskrift 117, 2015 s. 3-6.
 113. "Slaget om slaget ved Dybbøl: den danske pressemottagelse af 1864", Kosmorama 261, Det danske filminstitut.
 114. "Strange Bedfellows: Lindsay Anderson and Chariots of Fire", Erik Hedling och Christophe Dupin, Lindsay Anderson Revisited: Unknown Aspects of a Film Director, London: Palsgrave Macmillan, 2016, s. 173-186.
 115. "Lindsay Anderson's Legacy: An Introduction", Lindsay Anderson and Chariots of Fire", Erik Hedling och Christophe Dupin, Lindsay Anderson Revisited: Unknown Aspects of a Film Director, London: Palsgrave Macmillan, 2016, s. 1-13.
 116. "Politisk vrede, akademiskt missnöje och kritikerstorm: 1864 i dansk press", Historielärarnas Förenings Årsskrift 2016, s. 117-131.
 117. "Ingmar Bergman", Oxford Bibliographies in Cinema and Media Studies, red. Krin Gabbard, New York: Oxford University Press, 2016.

4. Tidskriftsrecensioner av vetenskapliga arbeten (i urval)

 1. "Mot en filmvetenskap i vardande", Filmrutan, 2, 1984, s. 2-29 (tillsammans med Lars Gustaf Andersson)
 2. "På verklighetens yta", Filmrutan, 2, 1986, s. 33 (Seymour Chatman, Antonioni, or the Surface of the World)
 3. "Tiden, rummet och åskådaren: David Bordwells filmteori", Filmrutan, 1, 1987, s. 38-39 (David Bordwell, Narration in the Fiction Film)
 4. Shakespeare och filmen", Bokbox, maj, 1989, s. 29-30 (Anthony Davies, Filming Shakespeare’s Plays)
 5. Arvet efter Eisenstein", Montage 19-20, 1990, s. 37-41 (Werner, James Joyce och Sergej Eisenstein; Lars Kleberg och Håkan Lövgren, red. Eisenstein Revisited)
 6. Recension av Stig Jägerskiöld, Svensksund: Gustaf III:s krig och skärgårdsflottan 1788-1790, Allt om böcker, 5, 1990, s. 62-63.
 7. "Filmdramaturgi och vardagstänkande", recension av Lena Israels doktorsavhandling i sociologi, Sociologisk Forskning, 2, 1991, s. 85-89
 8. "Djupdykning i diskbänken - en engelsk filmhistoria", Chaplin, 6, 1992/93. s. 60-61 (Robert Murphy, Sixties British Cinema)
 9. Recension av Herman Lindqvist, Historien om Sverige, Allt om böcker, 1, 1993. s. 56-57
 10. "Läroböcker under luppen", Filmhäftet 86, 1994, s. 57-58 (Stam, Burgoyne, Flitterman-Lewis, New Vocabularies in Film Semiotics; Dahlgren, Breitenstein, Wickbom, Upptäck massmedierna; Braaten, Kulset, Solum, Introduksjon til film)
 11. "Populärkulturell Shakespeare", Filmhäftet 88, 1994, s. 74-75. (Michael Skovmand, ed. Screen Shakespeare)
 12. "Post-klassisk film som High Concept", Filmhäftet 92, 1995 (Wyatt, High Concept), s. 67-68
 13. "Modernt trettiotal", Filmhäftet 95, 1996, s. 59-60 (Qvist, Folkhemmets bilder)
 14. Recension av Filmleksikon, red. Peter Schepelern och Norstedts filmlexikon, red. Bo Heurling, Iros: Internationales referateorgan zur skandinavistik, 1996, s. 143-144
 15. "Lars von Trier", Filmhäftet, 1, 1998 (Schepelern, Lars von Trier)
 16. "Tema post-teori: introduktion", Filmhäftet, 2, 1998, s. 38-40 (Bordwell och Carroll, Post-Theory)
 17. "Naerbilder", Norsk medietidskrift, 2, 1998, s. 138-139 (Solum och Braaten, Nerbinder)
 18. "The Visible Wall: Jews and Other Outsiders in Swedish Film", Filmhäftet 105, 1999, s. 77-79 (Wright, The Visible Wall)
 19. "Måndagar med Bergman", TijdSchrift voor Skandinavistiek, 1, 1999, pp. 174-179 (Steene, Måndagar med Bergman)
 20. "Shakespeare in Love", Filmhäftet 105, 1999 (DVD)
 21. "Lock, Stock and Two Smoking Barrels", Filmhäftet 106, 1999 (DVD)
 22. "Äventyraren Thomas Crown", Filmhäftet 107, 1999 (DVD)
 23. "Världen räcker inte till", Filmhäftet 109, 2000 (DVD)
 24. "The Limey", Filmhäftet 110, 2000 (DVD)
 25. "Titus Andronicus", Filmhäftet 112, 2000 (DVD)
 26. "Snatch", Filmhäftet 113, 2001 (DVD)
 27. "Moulin Rouge", Filmhäftet 117, 2001 (DVD)
 28. "Anti-Semitism in Swedish Films", Ethnologia Scandinavica: A Journal for Nordic Ethnology, 2001, pp. 222-224 (Wright, The Visible Wall)
 29. "Saturday Night and Sunday Morning/The Loneliness of the Long Distance Runner", Film International 5, 2003 (DVD)
 30. "Den nye filmteoretiske orden", Kosmorama 231, sommer 2003, s. 190-193 (Grodal, Filmoplevelse)
 31. Recension av Per Rydén, Den svenske Ikaros, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1, 2004, s. 164-168
 32. "Vem är snäll eller dum i det amerikanska filmvåldet?", Norsk Medietidskrift, vol. 12, no. 3 (2005), s. 276-279

5. Populärvetenskapliga skrifter

 1. "Samtal med Lindsay Anderson", Chaplin, 5, 1985, s. 256-259
 2. "Episk satir i Lindsay Andersons filmtrilogi", Den kännande människan - Litteraturvetenskapliga institutionens bidrag till humanistdagarna i Lund 11-12 april 1986, red: Ulla-Britta Lagerroth och Louise Vinge (Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, 1986), s. 119-125
 3. "Populism i Hollywood", Smedjan, 4, 1992, s. 30-34
 4. "Rörliga bilder i vetenskap och debatt", Smedjan, 5, 1993, s. 36-38
 5. "Västernfilmen laddar om", Smedjan, 4, 1994, s. 13-18
 6. "Godard goes to Hollywood", Smedjan, 2, 1995, s. 28-32
 7. "Det nya Hollywood", Smedjan, 1, 1996, s. 25-28
 8. "Michelangelo Antonioni - Om ingenting, med precision!", Smedjan, 5, 1996, s. 24-29.
 9. "Den svenska filmens dilemma", Smedjan, 3, 1997
 10. "Tvåloperatiska travestier", Smedjan, 2, 1998
 11. "Från Independence Day till Armageddon: filmiska variationer över angreppet från rymden", Smedjan , 4, 1998
 12. "Populärare film utan filmavatalet", Smedjan, 26/2 1999
 13. "Världsberömda filmsvenskar", Berömda svenskar: Tusen svenskar under tusen år, red. Per Söderberg, Malmö: Nationalencyclopedin, 2005, s. 32-35

Dessutom har jag författat uppslagsorden "Storbritannien: film" (100 rader) och "Irland: film" (40 rader) i Nationalencyclopedin.

6. Understreckare i Svenska Dagbladet

 1. "Carl Theodor Dreyer i nytt ljus", 3/2 1989 (i utökad form publicerades denna även som kronik i danska Politiken)
 2. "Charles Dickens i filmform", 24/8 1989
 3. "Svenskt originalverk om humorn i Hollywood", 1/3 1990
 4. "Shakespeare och filmen; forskningen växer", 9/8 1990
 5. "Bergmans filmer i rampljuset", 22/10 1990
 6. "David Lynch: småstadens sedeskildrare", 11/12 1990
 7. "Brittisk film - styrka och svaghet", 7/8 1991
 8. "Musikvideons estetik", 3/9 1991
 9. "Kan allt säljas med mördande reklam", 7/4 1992
 10. "Slampan som feministisk retoriker", 13/7 1992
 11. "Vilda västerns storslagne krönikör", 12/8 1992
 12. "Woody Allen - Ytligt betraktad", 11/10 1992
 13. "Michael Powell och hans stora triumf", 6/11 1992
 14. "Triumf för feministisk filmforskning", 11/1 1993
 15. "Spel och spegling hos Ingmar Bergman", 24/3 1993
 16. "Derek Jarman, konsten och döden", 15/4 1993
 17. "Shakespeare och populärkulturen", 28/7 1993
 18. "Bergmans filmer ur ovanlig synvinkel", 9/10 1993
 19. "Självföraktet driver brittisk kultur", 5/11 1993
 20. "TV-dramatikens mästerlige förnyare", 19/11 1993
 21. "Amerikansk myt i nytt perspektiv", 19/1 1994
 22. "Eisenstein och filmens poetik", 13/2 1994
 23. "Clint Eastwood och motkulturen", 18/4 1994
 24. "Trafikstockning på Infobahn", 4/7 1994
 25. "Bortglömd pionjär i brittisk modernism", 21/7 1994
 26. "Förnyare av filmberättandets former", 10/10 1994
 27. "Peckinpah - våldsfilmens skapare", 11/11 1994
 28. "Brittisk film - inte längre på bettet", 17/11 1994
 29. "Coppola en generös filmvisionär", 13/1 1995
 30. "Filmens världshistoria är svensk", 10/2 1995
 31. "TV som konstfilm hos Von Trier", 3/3 1995
 32. "Macbeth visar multimedial potential", 12/6 1995
 33. "Twin Peaks analyserad som Shakespeare", 11/9 1995
 34. "Filmironi analyserad med stringens", 30/9 1995
 35. "Juden i svensk 30-talsfilm", 1/12 1995
 36. "Wayne - amerikanen framför andra", 23/1 1996
 37. "Fransk filosofi förlamar anglosaxisk film-forskning", 19/4 1996
 38. "Musiken spelar en avgörande roll inom filmen", 12/6 1996
 39. "Peckinpah och det vilda gänget inne igen", 23/8 1996
 40. "David Lean - de påkostade filmeposens mästare", 27/9 1996
 41. "Wham bestal världen på en stor dokumentärfilm", 4/12 1996
 42. "Den nazistiska filmens motsägelsefulla budskap", 18/ 4 1997
 43. "Hjärnan formar berättelsens uppbyggnad!, 11/7 1997
 44. "Forskare granskar Schindler’s List", 13/9 1997
 45. "Snobberiet har stått europeisk film dyrt", 13/10 1997
 46. "En firad stjärnas öden och äventyr", 9/12 1997
 47. "von Trier - excentriskt geni som fått en stor publik", 8/1 1998
 48. "Antonionis mästerverk som väckte skandal", 14/4 1998
 49. "Ojämn belysning av nordiska filmkulturer", 5/6 1998
 50. "Kurosawa förmådde återskapa mytologin", 8/8 1998
 51. "En demonisk producent", 10/10 1998
 52. "Kontroversiell biografi om den lysande Dennis Potter", 24/11 1998
 53. "Pedofilens perspektiv präglar nya ’Lolita’, 11/1 1999
 54. "Antisemitism i populära svenska filmer", 26/2 1999
 55. "Hatet mot Thatcher skapade stor film", 22/12 1999
 56. "Fritt spel eller inte mellan tittare och film", 15/2 2000
 57. "John Ford - en av USA:s riktigt stora berättare", 9/7 2000
 58. "Populära filmer föreställning om dygd", 4/8 2000
 59. "Shakespeare som en grymhetens teater", 3/9 2000
 60. "Bergmans bejakelse av den lilla världen", 3/11 2000
 61. "Med fokus på spelet mellan film och teater", 1/6 2001
 62. "Skarpsinnig studie i Vertigo", 25/5 2000
 63. "Filmdramaturgiskt inspirerade anfall, "29/10 2001
 64. "Marlon Brando - en man med en metod", 4/7 2004
 65. "Med Pasolini föll den europeiska auteurfilmen", 2/11 2005
 66. "Svensk film större än någonsin", 17/2, 2006
 67. "Enastående studie i mänsklig förnedring", 21/7 2006

Senaste årens artiklar i Sydsvenska Dagbladet

 • "Bertolucci i USA", 14/2 2004
 • "Detektiven sjunger igen", 28/2 2004
 • "Mel Gibsons blodiga passion", 14/3 2004
 • "Reaganismens uppgång och fall", 13/6 2004
 • "Komiskt falskspel med välstämd satir", 29/6 2004
 • "Ett oumbärligt facit", 29/9 2004
 • "Scener ur ett lyckligt äktenskap", 18/11 2004
 • "Shakespeare i nytt ljus", 21/11 2004
 • "Till skäggens försvar", 24/1 2005
 • "Kioskvältarnas kioskvältare", 19/2 2005
 • "Med blick för det låga" (om bildning och Churchill), 20/4 2005
 • "Den subtila absurditetens okrönte konung", 14/10 2005
 • "Fanny och Alexander: ur Ingmar Bergmans arkiv och hemliga gömmor", 18/10 2005
 • "Nyindividualismen i solskenslandet", 4/11 2005
 • "Det våras för radikalismen", 13/3 2006
 • "Personregistrets sista akt", 11/4 2006
 • "Humanisten knäcker koden", 4/6 2006
 • "Antiken får nytt liv", 7/7 2006
 • "Imperiets största kris", 29/10 2006
 • "Terapi bakom staffliet", 6/12 2006
 • "I väntan på en blockbuster", 7/3 2007
 • "Elizabeth tronar i televisionen", 15/6 2007
 • "En gigant i hela världen", 30/7 2007
 • "En god man", 5/9 2007
 • "En ring att tjäna på...", 30/10 2007
 • "På jakt efter myterna", 28/1 2008
 • "En kung med sex på hjärnan", 6/2 2008
 • "Upptäckaren som gick vilse", 26/3 2008
 • "Bergmanbok värd en applåd", 28/4 2008 (Svenska Dagbladet)
 • "Förintelsen som melodram", 19/6 2008
 • "Den långa vägen till det bittra slutet", 5/8 2008
 • "Bilder med tyngd", 4/10 2008
 • "En rond mot kapitalismen", 11/10 2008
 • "Genialitet och paranoia", 3/12 2008
 • "Thatcher i filmkonsten", 9/4 2013Artiklar i Axess Magasin
 • "Hitchcock starkare än någonsin", Axess 5, 2013
 • "Från Pax Britannica till Pax Americana", Axess 8, 2013
 • "Den politiske Ingmar Bergman", Axess 7, 2013
 • "På bio i Trivandrum", Axess 3, 2014
 • "DVD-skivans svanesång", Axess 4, 2014
 • "På bio i Shanghai", Axess 6, 2014
 • "En teaterman för sin tid", Sydsvenska Dagbladet, 13/2 2017
 • "Sanningen kan inte förnekas", Sydsvenska Dagbladet, 24/2 2017
 • "En britt i tiden", Sydsvenska Dagbladet, 16/2 2018
 • "Harrison gjuter suveränt liv i Englands historia", Sydsvenska Dagbladet, 28/6 2018

Framträdanden vid internationella konferenser, gästföreläsningar vid internationella universitet och större offentliga föreläsningar

 1. "Victor Sjöströms Ingeborg Holm", Nordic Meeting for Film Scholars, Turun yliopisto, Finland, augusti 1987
 2. "Victor Sjöström’s Ingeborg Holm", Popular European Cinema, University of Warwick, Storbritannien, augusti 1989
 3. "Carl Th. Dreyer and The Parson’s Widow", Derbyshire Institute of Higher Education, Derby, Storbritannien, mars 1990.
 4. "Carl Theodor Dreyer, Gertrud och filmforskningen, Germanisches Seminar, Hamburg Universität, Tyskland, juni 1991
 5. "Poetic Rhetoric at Wartime", Nordiskt filmsymposium, Lunds universitet, augusti 1991
 6. "Permutations of the Cinema Indian: John Ford and the European Reception", Aspects of Multiculturalism in North America: The American Indian in Image and Reality, Historiska institutionen, Lunds universitet, september 1991
 7. "Poetic Rhetoric at Wartime: Humphrey Jennings and Words for Battle", University of Kent at Canterbury, Storbritannien, december 1991
 8. "Victor Sjöström’s Ingeborg Holm: Cinema as Agitator", University of East Anglia, Norwich, Storbritannien, december 1991
 9. "Regissören som kritikens hjältefigur", Nordiska Masskommunikationskonferensen, Trondheim, augusti 1993
 10. "Thatcherismen i brittisk 80-talsfilm", FA-rådets konferens Bilden av företagaren, Stockholm, augusti 1993
 11. "The Canonization of Sam Peckinpah", Society for Cinema Studies, Syracuse, NY, USA, mars 1994
 12. "British Cinema and Thatcherism", Society for Cinema Studies, New York, USA, mars 1995
 13. "Ideological Aspects of the Western Renaissance in the 90s", Post-classical Hollywood Cinema, University of Kent at Canterbury, Storbritannien, juli 1995
 14. "Poetry, History and Popular Culture", Interart Studies: New Perspectives, Lund, maj 1995
 15. "Paradoxical Receptions - Peckinpah and the Canon", University of Wisconsin-Madison, USA, oktober 1995
 16. "Television as Art Cinema: Lars von Trier’s The Kingdom", South Atlantic Modern Language Association, Atlanta, Georgia, USA, November 1995
 17. Panel chair, Society for Cinema Studies, Dallas, TX, USA, mars 1996 USA
 18. "Dreyer, Bergman och Von Trier", Scandinavisches seminar, Universität Greifswald, Tyskland, juni 1996
 19. "Documentary, Authorship and the Pop Industry: The History of Lindsay Anderson’s Wham in China!", The Documentary Turn, Universitetet i Trondheim, november 1996
 20. "Cinema as Life: Carl Dreyer’s Gertrud", Universidade do Algarve, Faro, Portugal, april 1997
 21. "Kjell Sundvall’s The Hunters and Scandinavian Cinema", Department of Scandinavian, University of California-Berkeley, USA, april 1998.
 22. "Filmen och Förintelsen: från Natt och Dimma till Schindler’s List", Teaching the Holocaust, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, juni 1998
 23. "Reaffirming the Swedish Model: The Reception of British Realist Films in Sweden 1985-1997", Cinema, Identity, History: An International Conference on British Cinema, University of East Anglia, Norwich, juli 1998
 24. "Poetry and Popular Culture: Tennyson’s The Charge of the Light Brigade", Institut for film-og medievidenskab, Københavns universitet, november 1998
 25. "The Cinema of Lindsay Anderson", British Cinema in the 1950s, British Library, London, december 1998
 26. "Videofax Aesthetics: Dennis Potter and the Media Technologies", Technologies of Moving Images, Stockholms universitet, december 1998
 27. "Europe versus USA: The Media Wars", Department of Communication, University of Memphis,Tennessee, USA, april 1999
 28. "Swedish High Concept", Department of Comparative Literature, University of Washington at Seattle, WA, USA, maj 1999
 29. "Reception as Middle Level Research: Ingrid Bergman and the Joan of Arc Scandal", Nordic Film Theory at the Turn of the Millennium, Københavns universitet, december 1999
 30. "Meta-Televisual Aspects of the Art of Dennis Potter", Cultural Functions of Interart Poetics, Lunds universitet, maj 2000
 31. "Political Modernism and the Quest for Film Studies", Elusive Modernism, Lunds universitet, september 2000
 32. "Independence Day as Political Allegory", SAAS Conference, Södertörns högskola, oktober 2000
 33. "Post-Utopian Landscape in Swedish Cinema", Society for Cinema Studies, Washington D.C., USA, maj 2001
 34. "Swedish Cinema in the 90s", Department of Scandinavian, University of California-Berkeley, USA, maj 2002
 35. "Goodbye Welfare State: Anti-Collectivism in Modern Swedish Cinema", Society for Cinema Studies", Denver, Colorado, USA, maj 2002
 36. Neutrality Reconsidered: The Representation of War in Swedish Cinema", Society for Cinema and Media Studies, Minneapolis, Minnesota, USA, mars 2003
 37. Gruppledare, "Filmhistoria", Nordiska medieforskarkonferensen, Kristiansand, Norge, augusti 2003
 38. "Dialogical Faithless", Chair, Society for Cinema and Media Studies. Atlanta, Georgia, USA, mars 2004
 39. "Den mänskliga naturen i rörliga bilder", Filosoficirkeln, Lunds universitet, maj 2004
 40. "Framing Tolkien: Trailers, High Concept and the Ring", Framing in Literature and Other Media, Universität Graz, juni 2004
 41. "The Concept of Modernism and Film Theory", Modernism in the Cinema, Aalborg universitet, Danmark, oktober 2004
 42. "Visor och kvartetter: Birger Sjöberg på film", Svenska litteratursällskapet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, mars 2005
 43. Program committee member, Society for Cinema and Media Studies, University College, London, april 2005
 44. "Birger Sjöberg och filmen", Birger Sjöberg-sällskapets årsmöte, Vänersborg, april 2005
 45. "Framing Tolkien: Trailers, High Concept and the Ring", Authorship, Identity, and Voice, Stockholms universitet, maj 2005
 46. Co-panelist, Lindsay Anderson Memorial Foundation, University of Essex, Southend on Sea, Storbritannien, maj 2005
 47. Keynote address, "The Welfare State Depicted: Post-Utopian Landscapes in Ingmar Bergman's Films", The Ingmar Bergman Symposium, Stockholms universitet, juni 2005
 48. Gruppledare, "Filmhistoria", Nordiska medieforskarkonferensen, Aalborg, Danmark, augusti 2005
 49. "Företagsekonomiska motbilder i Thatchers Storbritannien", Images of Society, Lunds universitet, oktober 2005
 50. "Embodying Tolkien: Stars, Marketing, and The Lord of the Rings", Bodies - Arts - Crossroads: The Body and Intermediality, NORSIS-conference, Växjö universitet, oktober 2005
 51. Den amerikanska filmen: världens mest lönsamma industri, Utbildningsstyrelsen, Helingfors, Finland, november 2005
 52. Keynote address, "Introduction: Brecht, Alan Price and Music", The Underscore Symposium, Kulturhuset, Stockholm, juni 2006
 53. "Bergman and the Welfare State", Department of Film, Television and Media Studies", University of Auckland, Nya Zeeland, juli 2006
 54. "Ingmar Bergman och välfärdsstaten", Ingmar Bergman - att regissera sitt liv, ABF, Göteborg, december 2006
 55. "Den nya svenska filmen", Vasa universitet, Vasa, Finland, januari 2007
 56. "Hollywood och lönsamheten", Sparbanken Syds årsstämma, Ystad Saltsjöbad, maj 2007
 57. "Ingmar Bergman and the Swedish Welfare State", NECS-conference, Universität Wien, juni 2007
 58. "Ingmar Bergman som samtidsskildrare 1-2", Bergmanveckan, Fårö, juni 2007
 59. Gruppledare, "Filmhistoria", Nordiska medieforskarkonferensen, Helsingfors universitet, Finland, augusti 2007. Paper: "Ingmar Bergman och Vietnam-rörelsen"
 60. Keynote address, "Ingmar Bergman's Scenes from a Marriage", Media History: What are the issues?", University of Texas at Austin, oktober, 2007
 61. "Ingmar Bergman's Scenes from a Marriage: Popular Culture in a High Art Context", Universidade do Algarve, Faro, Portugal, december, 2007
 62. "Välfärdsbilder", Cinemix, Göteborg Film Festival, januari, 2008
 63. Keynote address, "Konsten att inte sopa problemen under mattan: Om Bergmans Scener ur ett äktenskap", Universitetet i Oslo/Sveriges ambassad, Norge, februari 2008
 64. "Ingmar Bergman and the Vietnam Movement", Society for Cinema and Media Studies, Philadelphia, PN, USA, mars 2008
 65. "Den lundensiska karnevalsfilmen", Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet/Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Lund, april 2008
 66. "Välfärdsbilder", Svenska historikermötet, Lund, april 2008
 67. "Ingmar Bergman as Political Commentator: Scenes from a Marriage and Feminism", NECS, Eötvös Lorand University, Budapest, Ungern, juni 2008
 68. "Evidence of Welfare: Swedish Ethnographic Films", Visible Evidence XV, University of Lincoln, Storbritannien, augusti 2008
 69. "Ingmar Bergman och moderniteten", Høgskolen i Lillehammer, Norge, november 2008
 70. "Språk, bild och makt – Al Gore och den obekväma sanningen", Vet hut! Humaniora och framtiden – en seminarieserie om humaniora och en globalt hållbar utveckling, Geocentrum, Lund, november 2008
 71. "Filmen och den svenska välfärdsstaten", projektpresentation, Växjö universitet, februari 2009
 72. "Ingmar Bergman och den svenska välfärdsstaten", Videotanken, Nordiska institutet i Finland mm, Helsingfors, Finland, april 2009
 73. Panel chair, paper: Music, Lust and Modernity: Jazz in the Early Films of Ingmar Bergman, Society for Cinema and Media Studies, Josai International University, Tokyo, Japan, maj 2009
 74. "Ingmar Bergman's Scania: Deconstructed Locations", Locating Media, NECS, Lund University, juni 2009
 75. "Hollywoods hegemoni: teknik, politik och ekonomi i modern amerikansk film", Tårtseminarium, Tekniska högskolan, Lunds universitet, september 2009
 76. "Bergman och välfärdsstaten", Bergmanafton, Regionmuséet, Kristianstad, oktober 2009
 77. "Filmen skriver historia", Antirasistiska filmdagar, Malmo, november 2009
 78. "Bergman and Jazz", Society for Cinema and Media Studies, Los Angeles,mars 2010
 79. "Rausing-föreläsning –"'On the rocks': Ingmar Bergman vid Skälderviken", Lunds universitet, april, 2010
 80. "Bergman, den nye bølge och Tystnaden", Oslo universitet/Det norske filminstitut, april 2010
 81. "Bergman och välfärdsstaten", Ernst-Moritz-Arndt Universität-Greifswald, Tyskland november 2010
 82. "Bergman och välfärdsstaten", Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland, november 2010
 83. "Rethinking Lindsay Anderson", National Flm Theatre, London, Storbritannien, november 2010
 84. "Joseph Goebbels, Kristina Söderbaum and Jud Süss: Seventy Years Later", keynote address. Stereotyping the Other, CTR, Lunds universitet, april 2011
 85. "Bergman och läkarna", Sällskapet Lundakademiker. Lund, juni 2011
 86. "Bergman spelar jazz", Centre for Scandinavian Studies, Köpenhamns universitet, juni 2011
 87. "Sounds of Modernity: Bergman and Jazz, NECS Conference, Kings College, London, juni 2011
 88. "Visual Taboo: The Representation of Violence in Swedish Cinema", Westfälische-Universität Münster, Tyskland, juni 2011
 89. "Ingmar Bergman and Modernity", Universidade do Algarve, Faro, Portugal, januari 2012
 90. "Hatade Ingmar Bergman moderniteten?", Filosfocirkeln, Lunds universitet, februari 2012
 91. "Joseph Goebbels, Kristina Söderbaum and Jew Süss", Society for Cinema and Media Studies, Boston, USA (Chair), mars 2012
 92. "Modernity Revised: Bergman and the Doctors", University of Edinburgh, Storbritannien, april 2012
 93. "Ingmar Bergman och läkarna", Kroppen i humanioraperspektiv, Krapperups slott, juni 2012
 94. "Kristina Söderbaum in Sweden: Adventures of a Self-Confessed Nazi", NECS, New University of Lisbon, Portugal, juni 2012
 95. "Kristina Söderbaum: svensk medborgare, nazistisk superstjärna", Vänföreningen Lund-Greifswald, Lund, november 2012
 96. "Ambiguity in Characterization and Performance: Revisiting 1960s Auteur Cinema", SCMS, Chicago, USA, mars 2013
 97. "Suez and Rock-n-Roll: Dennis Potter's Lipstick on Tour Collar", The Newsreel Network, Lunds universitet, mqj 2013
 98. "Strindberg, Bergman och Filmen, Strindbergsföreningens årsmöte, Lund, januari 2014
 99. Bergman, läkarna och välfärdsstaten", Didaktikseminariet, Historiska institutionen, Lunds universitet, januari 2014
 100. "Den nya svenska filmen", Svenska Filminstitutet, Stockholm, februari 2014
 101. "Den nya svenska filmen", En bok, en författare", UR, SVT; Stockholm, april 2014
 102. "Stonewall Jackson", Frans G. Bengtsson-sällskapets årsmöte, Lund, april 2014
 103. "Bergman and the Welfare State", Fudan University, Shanghai, Kina, maj 2014
 104. "Bergman and Jazz", Fudan University, Kina, maj 2014
 105. "Churchill på film", Svenska historikermötet, Stockholm, maj 2014
 106. "Whose Repressed Memories? Max Manus and Flame & Citron from a Swede's Point of View", NECS, Milano, juni 2014
 107. "Strange Bedfellows: Lindsay Anderson and Chariots of Fire". Lindsay Anderson Revisited, Lund University, augusti, 2014
 108. "Den nya svenska filmen", Bokmässan, Göteborg, september 2014
 109. "Vad är smak?", Debatt i Lund, Akademiska föreningen, november 2014
 110. "Luthersson läser världslitteraturen: Om Winston Churchill med Erik Hedling", Axess-tv, februari 2015
 111. Bergman och läkarna, Uppsala universitet, mars, 2015
 112. Geniet på bio: Winston Churchill och filmen, Humanistdagarna, Lunds universitet, april 2015
 113. "The Long Ships: Frans G. Bengtsson och Josip Broz Tito", Frans G Bengtsson-sällskapets årsmöte, april 2014
 114. "Tidsaspekter på ett krig: 1864 på TV", Krapperupsymposiet juni 2015
 115. Keynote address, "Publik, popularitet och poesi: svensk film på 2010-talet", Universitetet i Oslo, Norge, juni 2015
 116. "Marcus Antonius i Rome", presentation av antologin Svärd, sandaler och skandaler, Historiska institutionen, Lunds universitet, september 2015
 117. "Ingmar Bergman och välfärdsstaten", HT-forskare föreläser, Båstads bibliotek, oktober 2015
 118. "1864 – Når politikerne laver film", Det Danske Filminstitut, november 2015
 119. "Lindsay Anderson, Filmakademin, Linköping, mars 2016
 120. "The British Reformation and its Violent Consequences on Film". Luther and Film, CTR, Lund University, March 2016
 121. "Blood, politics and protests: Sam Peckinpah's The Wild Bunch", Good and Evil Blood, Pufendorf Institute, Lund University, maj 2016
 122. Rector Diei, Minnestal och Hembygdstal, Växjö Katedralskola, juni 2016
 123. "Leni Riefenstahl", Vänföreningen Lund-Greifswald, Lunds Katedralskola, september 2016
 124. "Filmen", Skara pensionärsuniversitet, Skara, februari 2017
 125. "Småland på film", Smålands Gille, Lund, mars 2017
 126. "Queer Theory, Musicology, and Sleazy Biography: New Tendencies in Research on Ingmar Bergman", University of Edinburgh, april 2017
 127. "Swedish Cinema and the Welfare State", Summer Film School, Uherske Hradiste, Czech Republic, 28/7-1/8, 2017
 128. "Från Österlen till Karibien: Stellan Skarsgård som skådespelare", Bioonalen, Kristianstad Regionmuseum, 14/10, 2017
 129. "Ingmar Bergmans skam eller Sara Lidmans?", Arkivdagen, Arkivcentrum Syd, Lund, november 2017
 130. "Förbjudna filmer", Vänföreningen Lund-Greifswald, Lunds Katedralskola, november, 2017
 131. "Thackeray", medverkan i Luthersson läser världslitteraturen, Axess TV, november 2017
 132. "Nobelpristagaren Ishiguro", samtal med Lars-Håkan Svensson, Lundensiska litteratursällskapet, december 2017
 133. "Ingmar Bergman och den svenska välfärdsstaten", Filmakademin, Linköping, februari 2018
 134. "Ingmar Bergman 100 år", Lund Kloster Rotary-klubb, mars 2018
 135. "Ingmar Bergman och politiken", Studentföreningen Ateneum, Lund, april 2018
 136. "En resa från ekvatorn till norra polcirkeln", Ingmar Bergman och Ingemar Hedenius, Humanistdagarna, Lunds universitet, april 2018
 137. 137. "The Return of the Bourgeois: Fanny and Alexander in Swedish Politics", Ingmar Bergman: 100 Years, Lund University, juni 2018
 138. "Winston Churchill på film", Filosoficirkeln, Lund, september 2018
 139. "Ingmar Bergman och den svenska välfärdsstaten", Malmö museum, oktober 2018
 140. "Historia Nu: "Ingen lyckades kuva den unge Winston Churchill", Historiska medias podcast tillsammans med Bengt Liljegren", november 2018
 141. "Historia Nu: "När Winston Churchill räddade världen", Historiska medias podcast tillsammans med Bengt Liljegren, april 2019
 142. "Ingmar Bergman och läkarna", Enheten för Medicinens historia, Lunds universitet, april 2019
 143. ”Krigardrottningar: Om hur moderna jämställdhetsideal påverkar bilden av det förflutna i historiska filmer”, Kvinnor och fred, Internationella kvinnodagen, Lunds universitet, mars 2020

Administrativa uppdrag

 • Jag var prefekt för Litteraturvetenskapliga institutionen och ordförande i institutionsstyrelsen mellan 2001-01-01 - 2003-12-31 (ställföreträdande prefekt ett halvår före och ett halvår efter).
 • Jag var ledamot av Historisk-filosofiska fakultetsrådet mellan 2000-01-01 och 2002-12-31.
 • Mellan 2003-01-01 och 2005-12-31 var jag prodekanus för Språk-och litteraturvetenskapliga sektionen och vice ordförande i fakultetsrådet och under samma period var jag ordförande i Språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden.
 • Jag var ordinarie ledamot av områdesstyrelsen för humaniora och teologi mellan 2006-01-01 och 2008-12-31 och mellan 2007-09-01 och 2008-12-31 ordförande i forskarutbildningsnämnden.

Handledning

 • Jag har handlett sju doktorander fram till disputation för doktorsexamen, sex som huvudhandledare, en som biträdande handledare (det senare i ämnet Historia).
 • Jag har handlett en doktorand fram till licentiatexamen.
 • Jag handleder ytterligare fyra doktorander.

Övrigt

 • Jag har varit ordförande i juryn för Stockholm filmfestival och för Fantatstisk filmfestival i Lund, det senare vid två tillfällen.
 • Jag har varit kritiker i Sydsvenska Dagbladet och i Svenska Dagbladet. Sedan 2013 är jag regelbunden medarbetare i tidningen Axess.
 • Jag har varit styrelseledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfumdet och var Præses för Vetenskapssocieteten 2008-2010 samt medlem av amerikanska Society for Cinema and Media Studies och europeiska filmforskarorganisationen NECS.
 • Medlem av The Lindsay Anderson Memorial Foundation, London.
 • Jag var mellan 2007 och 2013 ledamot av Programstyret för kulturforskningsprogrammet KULVER vid Norges forskningsråd i Oslo.
 • Jag är medlem av Wahlgrenska stiftelsens vetenskapliga råd.
 • Jag är sedan 2017ordinarie ledamot i styrelsen för Svensk Danska kulturfonden.

Betygsnämnd, sakkunniguppdrag och fakultetsopponent

 • Jag har opponerat på doktorsavhandlingar i Sverige, Danmark och Norge vid sammanlagt sju tillfällen; vid ett tillfälle har jag varit opponent på en licentiat-uppsats.
 • Jag har varit betygsnämndsledamot vid doktorsdisputationer i Sverige, Danmark och Norge vid sammanlagt 25 tillfällen.
 • Jag har vid ett tillfälle varit förhandsgranskare för en doktorsavhandling vid Turen Yliopisto.
 • Jag har varit sakkunnig vid tillsättning av befattningar på alla nivåer vid universitet och högskolor i Köpenhamn (2 ggr), Oslo (2 ggr), Lillehammer (2 ggr), Tromsø, Volda (2 ggr), Stockholm (5 ggr), Göteborg, Karlstad, Örebro, Falun och Gävle (3 ggr); jag har dessutom vid två tillfällen varit extern bedömare vid adjunktpaedagogicum i Köpenhamn.
 • Dessutom har jag vid upprepade tillfällen varit sakkunnig för Vetenskapsrådet, RJ, Östersjöstiftelsen, Norges forskningsråd, EU, Sverige-Amerika stiftelsen och Finlands akademi.

Forskningsprojekt

 • Från 2007-01-01 och t o m 2011-03-31 1edde jag det av Riksbankens jubiléumsfond under fyra år finansierade projektet "Filmen och den svenska välfärdsstaten" som inbegrep fyra forskare.
 • Jag var också en av de två huvudsökande för ett från 2007-01-01 och under tre år av Ystads Sparbanksstiftelse finansierat forskningsprojekt om regionaliseringen av svensk film, med särskild inriktning mot Film i Skåne och Ystad studios.
 • Jag har vid tre tillfällen erhållit medel för forskningsinitiering av Riksbankens jubiléumsfond.

Priser

 • Jag tilldelades 1998 Hildeman Award av Fulbright-stiftelsen.
 • Jag tilldelades 2006 Lagerbringska silvermedaljen av Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Jag tilldelades 2010 Rausing-priset av rektor Per Eriksson vid Lunds universitet.
Erik Hedling

Professor emeritus

 • Filmvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post erik.hedlinglitt.luse

Telefon 046–222 84 87

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10