lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (1 st)
Encyklopediartiklar (3 st)
Konferensbidrag (9 st)
Recensioner (5 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Ellen Turner

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ellen.turnerenglund.luse

Telefon 046–222 75 51

Rum SOL:H319

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20