Person

Elisabet Björklund

Universitetslektor, docent

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabet.bjorklundlitt.luse

Rum SOL:H128a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag disputerade i januari 2013 med avhandlingen The Most Delicate Subject: A History of Sex Education Films in Sweden som handlar om sexualupplysningsfilmens historia i Sverige fram till och med 1970-talet. Från och med augusti 2021 är jag anställd som lektor i filmvetenskap vid Lunds universitet.

Min forskning fokuserar på sexualitet och reproduktion i svensk film- och tv-historia. Sedan disputationen har jag bland annat varit redaktör för antologierna Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays (2016) och A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive (2019), båda tillsammans med Mariah Larsson. Under 2021-2024 kommer jag att arbeta med ett projekt med titeln "Reproduktion, medicin och politik i svensk television, 1956-1975", finansierat av Vetenskapsrådet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Elisabet Björklund

Universitetslektor, docent

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabet.bjorklundlitt.luse

Rum SOL:H128a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10