lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Elin Ying Yan

Universitetsadjunkt
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elin_ying.yanostas.luse

Telefon 046–222 94 61

Rum SOL:A408

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20