lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i engelsk språkvetenskap. Forskningsmässigt är jag i nuläget extra intresserad av inlärare av engelska i Sverige som har ett annat modersmål än svenska.

Jag vill titta närmare på engelskundervisningen i flerspråkiga klassrum, och undersöka hur eleverna kan använda sina språkliga repertoarer på bästa sätt, när de läser och lär sig nya ord på engelska.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Elin Nylander

Doktorand
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elin.nylanderenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20