Person

David Petersson

Universitetslektor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post david.peterssonnordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är vikarierande lektor i svenska och undervisar under vårterminen 2016 på grundkursen i svenska med språklig inriktning på SOL samt på ämneslärarutbildningen på campus Helsingborg.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning är inriktad på grammatik och jag disputerade år 2014 med avhandlingen The Highest Force Hypothesis - subordination in Swedish.

Undervisning

David Petersson

Universitetslektor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post david.peterssonnordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20