lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Innan jag tillträdde posten som professur i engelsk litteratur vid Lunds universitet i juli 2016, har min akademiska karriär tagit mig från National University of Ireland i Galway till universiteten i Cambridge, Glasgow, York, St. Mary's och Köpenhamn. Min forskning undersöker diverse aspekter av intellektuellt liv och kulturell historia i Storbritannien under sena 1700-talet och den 'romantiska' perioden.

Jag sitter i styrelsen för John Andréns Fond och Nordic Association for Romantic studies.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (19 st)
Bokkapitel (9 st)
Förord (1 st)
Recensioner (1 st)
Övrigt (4 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Engelska

Undervisning

Cian Duffy

Professor, FFU-ansvarig
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cian.duffyenglund.luse

Rum SOL H328b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20