Person

Cecilia L Johansson

Studievägledare

  • Engelska
  • Franska
  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cecilia_l.johanssonsol.luse

Telefon 046–222 88 05

Rum SOL:H122A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Studievägledare för kurser i engelska, franska och spanska.

Telefontid:
Mån 11-12
Tis 11-12
Ons 14–15

Mottagningstid:
Samtal enligt överenskommelse: på plats eller via Zoom.

Har du frågor, eller vill du boka tid för ett samtal om dina studier?
Kontakta mig på cecilia_l.johansson@sol.lu.se eller på telefon 046 222 88 05

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i franska, Masterexamen i översättning

Administrativt

  • Studievägledare för Engelska, Franska och Spanska
Cecilia L Johansson

Studievägledare

  • Engelska
  • Franska
  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cecilia_l.johanssonsol.luse

Telefon 046–222 88 05

Rum SOL:H122A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20