Person

bjorn.larssonrom.luse | 2015-01-23
Björn Larsson

Professor emeritus

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bjorn.larssonrom.luse

Telefon 046–222 38 23

Mobil 072–303 40 50

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Professor i franska, språk och litteratur, sedan 1999, författare, översättare och initiativtagare till Lunds universitets författarskola där jag uppmuntrat författardrömmar sedan utbildningen startade 2004. Jag har haft ett antal administrativa uppdrag, både på fakultets- och institutionsnivå, samt varit gästprofessor på Sorbonne nouvelle, Paris III. Sedan 1996 är jag ansvarig för forskarutbildningen i fransk litteratur och har handlett tio avhandlingar, varav två i spanska. Forskning bedriver jag i såväl litteratur som språk, med tonvikt på litteraturens användning, fiktionsteorier och semantik. Jag talar och skriver franska och engelska, läser och talar hyfsat spanska, danska och italienska samt kan ta mig igenom en text på tyska. Jag är ledamot av två juryer för litterära priser, ”Le prix Nicolas Bouvier-Étonnants voyageurs” och ”Le prix Simone de Beauvoir pour la libération des femmes dans le monde”, tillika av Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet och Vetenskapssocieteten.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (18 st)

Artiklar (14 st)

Bokkapitel (29 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Övriga uppdrag och meriter

Björn Larsson

Professor emeritus

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bjorn.larssonrom.luse

Telefon 046–222 38 23

Mobil 072–303 40 50

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10