lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Maria Antonietta Di Bello

Universitetsadjunkt
Italienska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post maria_antonietta.di_bellorom.luse

Telefon 046–222 88 16

Rum SOL:L513d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20