lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i svenska/nordiska språk sedan hösten 2019. Mitt främsta intresseområde är textanalys och i mitt avhandlingsprojekt kommer jag undersöka språket i patientjournalanteckningar.

Förutom att doktorera arbetar jag 25 % som biträdande redaktör på Svenska Akademiens ordboksredaktion.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Anna Smålander

Doktorand
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.smalandernordlund.luse

Rum SOL:L311

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20