lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i mars 2010 med avhandlingen Likt ett brustet halleluja. Trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands författarskap. Projektet är av tvärvetenskaplig art och det är där mitt största forskningsintresse ligger - i fältet teologi-litteratur.

Under de senaste åren har jag också undervisat i barn- och ungdomslitteratur och där ser jag också ett möjligt forskningsområde.

Jag har en gymnasielärarexamen i svenska-religion och arbetade några år som gymnasielärare i Göteborg och Uddevalla innan jag påbörjade mina forskarstudier. Det faller sig därför ganska naturligt att frågor som gäller pedagogik, lärarutbildning och svenskämnets didaktik engagerar mig.

Jag undervisar i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum men har också en anställning vid Högskolan Kristianstad som lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot kreativt skrivande.

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Publikationer
”Legendens etik och erotik : ett möte mellan Sigrid Undset, Selma Lagerlöf och Santa Caterina av Siena” i Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:4

”Italiens legender och legendernas Italien. Selma Lagerlöfs möte med det andra” i Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden, red. Robert Nedoma och Sven Hakon Rossel, Wien 2006

”Guds barnbarnsbarn – Hanne Ørstavik och Johanna Nilsson förenas i kallet” i Möten. Festskrift till Anders Palm, red. Karin Nykvist, Mona Sandqvist, Anna Smedberg Bondesson och Johan Stenström, Lund 2007

”Det slutna rummet – inre och yttre gränser i Hanne Ørstaviks Like sant som jeg er virkelig” i IASS’ konferensvolym från Åbo, Åbo 2008

"Gud lägger sina gåvor i bräckliga kärl" - Christine Falkenland som kristen författare, Svensk Kyrkotidning 2008:22-23

”Överallt möter mig låsta dörrar’ – det slutna rummet i Christine Falkenlands prosa” i IASS’ konferensvolym från Gdansk 2008 (under utgivning)

Övrigt
Gäststipendiat vid Georg Brandes Skolen på Köpenhamns Universitet höstterminen 2006.

Deltog i "Authority matters" -forskarkurs vid Graduate Summer School of Literary Theory, Karlskrona vt 04

Var med och arrangerade den nationella doktorandkonferensen för litteraturvetare, ALDIS, 9-11 september 2005

Har tre gånger (2006-2008) hållit tredagarskursen "Selma Lagerlöf och det kristna arvet" på Meditationsgården på Stiftelsen Berget i Rättvik. På Meditationsgården håller jag från och med 2009 en årlig veckorlång skrivarkurs.

Styrelsemedlem i Lundensiska litteratursällskapet.

STINT-stipendiat på "Centre for the Study of Literature, Theology and the Arts" vid universitetet i Glasgow vårterminen 2009.

Anna Clara Törnqvist

Lärare
Författarskolan
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna_clara.tornqvistlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20