Person

Ann-Kristin Wallengren

Professor

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ann-kristin.wallengrenrektor.luse

Telefon 046–222 84 76

Rum SOL:H131a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Från januari 2021 har jag uppdrag på Lunds universitet som vicerektor med ansvar för utbildning och för universitetets kultur- och museiverksamheter. Uppdraget fyller större delen av min arbetstid; resten av tiden ägnar jag åt forskning och handledning. Jag har undervisat och handlett på alla nivåer i filmvetenskap och gett kurser främst inom filmestetik, filmteori, tidig filmhistoria och world cinema. I min forskning inriktar jag mig främst på filmmusik (och experimentella metoder/neuroestetik), svensk film, frågor om nationell och kulturell identitet, svenskamerikanska filmförbindelser, celebritetsforskning eller filmstjärnor, och har också sysslat med tv-forskning. Hösten 2014 var jag gästlärare vid University of Washington i Seattle där jag gav en kurs om film och migration.Tidigare har jag också varit gästforskare vid University of Southampton, UK.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (26 st)

Förord (2 st)

Encyklopediartiklar (6 st)

Konferensbidrag (20 st)

Recensioner (8 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

FD 1998, tillsvidareanställd som universitetslektor 2004, antagen som docent 2005, befordrad till professor 2012.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10