Var och när?

När ges Tisus?

Tisus anordnas två gånger per år. Nästa provtillfälle är den 27-28 oktober 2020. För att anmäla dig till testet i Lund - se mer information under rubrik "Anmälan..." och "Betalningsinformation..." till höger. 

Var ges Tisus?

Förutom i Lund ges Tisus på flera andra universitets- och högskoleorter i Sverige - se lista via länk nedan. Anmälningar till flertalet provorter (inklusive Lund) tas fr.o.m. 2019 emot via webbformulär på Stockholms universitets hemsidor för TISUS. Tisus ges också i utlandet. Läs mer via länkar nedan!

Lista över provorter

Om anmälan

Anmälan: TISUS i Lund

Betalningsinfo, TISUS i Lund

Hjälp vid funktionsvariation

Förberedelse inför provet

Bedömning och resultat

Frågor om TISUS? Kontakta oss!