Mellanösternstudier

Johanna Lindbladh

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Ryska
  • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

  • Sektion 5
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.lindbladhslav.luse

Telefon 046–222 73 76

Rum SOL:A324

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

År 2003 disputerade jag vid LU i slaviska språk (inriktning rysk litteratur) med avhandlingen "Att berätta i tid och rum" och har sedan dess arbetat som forskare, lärare i ryska och rysk litteratur- och kulturhistoria. Inom ram