Tidskrift för litteraturvetenskap

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall, och under 2011 och 2012 fanns redaktionen vid Lunds universitet. Åren 2013-2014 finns redaktionen vid Stockholms universitet: