Allmän språkvetenskap

Ann-Sofi Green

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Allmän språkvetenskap
  • Danska
  • Fonetik
  • Isländska
  • Kognitiv semiotik
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ann-sofi.greenhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 16 (SOL)

Rum SOL:B208d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Bibliotekarie

Ämnesansvar
- Kognitiv semiotik
- Lingvistik
- Nordiska språk

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Förvärv

Forskning