Legion

Enhet inom den romerska armén. Under den romerska historiens förlopp hade legionen varierande sammansättning och volym. Största delen av soldaterna var dock alltid fotsoldater; enheten var ett par tusen man stark (mellan 4200 och 6000). Roms sammanlagda militära styrka uppgick under kejsartiden till mellan 25 och 30 legioner.

Rekryterna till den romerska armén skulle generellt ha romerskt medborgarskap. Att tjänstgöra som legionär betydde en