Forum Romanum

Forum Romanum låg i det antika Roms stadskärna. Det var länge den centrala öppna platsen i staden där människor samlades för handel och köpenskap och där viktiga förvaltningsbyggnader och religiösa byggnader var belägna.

Sådana torgplatser fanns i alla romerska städer . Förutom att tjäna invånarna i konkreta vardags- och festsammanhang hade de en representationsroll. Vid forums ena kortsida låg oftast ett tempel åt den högste guden Jupiter. Torget blev på så vis sinnebilden för den under gudarnas skydd stående staden. I Rom låg templet till Jupiter på kullen Capitolium som begränsade torget åt ena sidan.

I äldre tider var Forum Romanum i Rom framför allt ett marknadstorg där varor bytte händer. Vi vet att det låg bl a slaktarbutiker och penningväxlingskontor där. Efter det andra puniska kriget mot karthagerna ändrade forum utseende genom att praktfulla byggnader av grekisk typ med marmorbeklädnad uppfördes. Byggherrarna använde ofta pengar som influtit via Roms krig i Medelhavsområdet. En stor, öppen kloak (Cloaca Maxima) s