Marcus Tullius Cicero

Cicero, Marcus Tullius (106-43 f. Kr.), romersk politiker, advokat och författare, född i den lilla staden Arpinum (10 mil sydost om Rom).

Fadern flyttade tidigt in till huvudstaden, där Cicero och hans bror fick en utmärkt juridisk och retorisk utbildning. Hans stora genombrott som advokat kom år 81 när han uppträdde som försvarsadvokat för en viss Sextus Roscius från Ameria som blivit anklagad för mord på sin far. I själva verket hade fadern med all sannolikhet blivit mördad på initiativ av två släktingar för att de skulle komma åt hans jordegendomar. Det var ett högst delikat uppdrag Cicero åtagit sig (flera mer etablerade advokater hade avböjt), eftersom släktingarna hade lierat sig med en av den dåvarande diktatorn Sullas hantlangare, och försvararen riskerade att själv råka illa ut. (Sulla hade ju gjort sig känd för sin utomordentliga brutalitet när det gällde att slå ner motståndare.) Cicero markerade därför uttryckligen i sin plädering att Sulla själv varit ovetande om komplotten samtidigt som han framhöll att den äldre Roscius faktiskt varit en entusiastisk Sullaanhängare. Roscius blev frikänd från mordanklagelsen. Däremot var det förstås utsiktslöst att försöka få tillbaka gårdarna.

Ciceros verksamhet som advokat lade grunden till en lysande politisk karriär, och han fick alla de höga statsämbetena vid lägsta valbara ålder: Han blev kvestor (och därmed senator) år 75, plebejisk edil år 69, pretor 66 (varvid Cicero framtädde som anhängare till Pompejus) och slutligen konsul är 63, en anmärkningsvärd prestation