Latin

Receptionist

  • Driftsenhet SOL
  • Driftsenhet HT

Utbildningsadministratör

  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Grekiska (nygrekiska)
  • Italienska
  • Latin
  • Rumänska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gustav.brissmansol.luse

Telefon
046–222 32 10 (receptionist)
046–222 87 06 (utbildningsadministratör)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Rum SOL:L516B