Latin

Latinet som levande språk

"En frisk själ i en frisk kropp", "Som man sår får man skörda", "I vinet finns sanningen", "Inget mänskligt är mig främmande". Uttryck som dessa använder vi ofta utan att närmare reflektera över varifrån de kommer. Dessa och hundratals andra är i själva verket mer eller mindre ordagranna översättningar av latinska uttryck. Romarna älskade att finna slagkraftiga formuleringar för allmänmänskliga erfarenheter. Också i vardagligare sammanhang finner vi spår av levande latin. Ord som video, reklam, album, datum, motion, motor, kök och kalender avslöjar snart sitt latinska ursprung när man skrapar på dem en smula. När företag ska namnges hämtas inspiration från latinet, t. ex. Volvo, Astra, Diligentia, Domus och Konsum. Många fackspråk bygger på latinet, t. ex. medicinens, biologins och teknikens. Att man överallt hittar namn, ord och uttryck som kan föras tillbaka på latinet beror på den starka ställning som detta språk traditionellt haft. Man kan säga att samma fu