Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • RYSB12

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-30771
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Information om ingående delar

  1. Fornrysk litteratur , 1 hp
  2. Upplysningstiden och romantiken , 1 hp
  3. Realismen , 5 hp
  4. Modernismen , 3 hp
  5. Sovjetisk, antisovjetisk och post-sovjetisk litteratur , 5 hp

Ryska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15