lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mellanösternstudier: Mellanösterns historia fram till första världskriget

MOSE15

Kurskod: MOSE15
Engelsk titel: Middle Eastern Studies: History of the Middle East until the First World War
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2020.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-19301

Beskrivning

Kursen ger en översikt av den historisk-politiska och kulturella utvecklingen från tiden för islams uppkomst till och med första världskriget. Den behandlar den historiska utvecklingen i Mellanöstern och den regionala kontexten, de interregionala förhållandena samt västvärldens kulturella och politiska interaktion med och inflytande över regionen, speciellt inom ramen för det osmanska imperiets period.

Kursen består av två delkurser om vardera 7,5 hp:

1. Mellanösterns historia från islams uppkomst fram till det osmanska imperiet

2. Mellanösterns historia från det osmanska imperiets uppkomst fram till första världskriget.

Delkurser

  1. MÖ:s hist fr islams uppkomst fram till det Osmanska imp., 7,5 hp
  2. MÖ:s hist fr det Osmanska imp uppk fram t 1:a världskriget, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppnas för anmälan 16 mars 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Mellanösternstudier: Mellanösterns historia fram till första världskriget är 27 500 SEK.