Kurs

Kursen LINB03 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: LINB03
Engelsk titel: Linguistics: The Languages of the World
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2012.

Kurstillfälle: höstterminen 2012
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2012-11-12 – 2013-01-20
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-75832
Behörighet: Grundläggande samt lingvistik: Språkets struktur och funktion (LINB02) eller 60 hp i något språkämne, eller motsvarande kunskaper

Introduktionsmöte: 2012-11-13 kl. 10.00 – 12.00 i SOL Humanisten H339

Lärare: Arthur Holmer

Beskrivning

Kursen ger en översikt över språken i världen, vilka språkfamiljer de tillhör och var de talas. Kursen tar också upp vad som är gemensamt för de mänskliga språken och på vilka sätt de kan skilja sig från varandra, t.ex. inom grammatiken och ljudsystemet. Likheter mellan två språk kan bero på släktskap men också på lån eller påverkan från geografiskt närliggande språk eller på universalier, som har att göra med hur språk fungerar som mänskligt kommunikationsmedel. Som en väsentlig del av kursen ingår ett grupparbete, nämligen att medelst eget informantarbete undersöka strukturen hos ett språk som man inte har kunskaper i tidigare. Kursen kan även ingå som delkurs i Lingvistik, grundkurs (LINA13).

Behörighet

För tillträde till kursen krävs LIN B02 Lingvistik: Språkets
struktur och funktion och LIN B01 Lingvistik:
Talkommunikation: fonetikens grunder eller 60 högskolepoäng
i något språkämne, eller motsvarande kunskaper.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15