Kurs

Kurskod: GREM15
Engelsk titel: Greek Literary History from Ancient Times to Early Byzantine Times
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2023. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, blandade tider
Kursperiod: 2023-10-27 – 2024-01-14
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-34655
Behörighet: 90 högskolepoäng inom språk- eller litteraturvetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

På denna kurs kommer du att läsa grekisk litteratur från antik till tidig bysantinsk tid, med utgångspunkt i skillnaden mellan mythos och logos, mellan den mytologiska berättelsen och den ordnade (retoriska/filosofiska) framställningen. Alla antika och medeltida texter läses i (engelsk) översättning.

Vi kommer att läsa ett urval av texter av viktiga grekiska författare – Sapfo, Homeros, Sofokles, Euripides, Herodotos, Platon, Lukianos, Plutarchos, Plotinos, och många flera. I analyserna av texterna kommer vi att jämföra antika och moderna analysteorier och undersöka den historiska kontinuiteten i bruket av exempelvis antik retorisk teori.   

Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i språk och språkvetenskap med grekisk inriktning. Den kan även läsas som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Lund, halvfart
På engelska
27 oktober 2023 – 14 januari 2024

Öppnar för sen anmälan den 14 juli 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Grekisk litteraturhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2023

Öppnar 14 juli

Grekiska (antik och bysantinsk)

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15