lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Modersmålsundervisning och studiehandledning

FLRA01

Kurskod: FLRA01
Engelsk titel: Mother Tongue Instruction and Multilingual Study Guidance
Högskolepoäng: 60

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Behörighet: Grundläggande behörighet

Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-06-07
Anmälningskod: LU-36701

Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2019-09-02 – 2021-06-06
Anmälningskod: LU-36711

Introduktionsmöte: 2019-09-02 kl. 13.00 – 15.00: SOL:L503

Kursansvarig: Petra Bernardini
Lärare: Helen Avery, Ermira Gervalla, Jan Schwarz, Antonio Vázquez

Beskrivning

Syftet med kursen är att stärka modersmålsundervisningen och studiehandledningen teoretiskt och praktiskt. Kursen vänder sig till dig som arbetar som, eller vill bli modersmålslärare och studiehandledare i skolan. Genom kursen får du kunskaper i forskning kring modersmålsundervisning och praktiska redskap för att utveckla flerspråkiga och nyanlända elevers lärande.

Utbildningen ges under hösten 2019 på heltid och halvfart, dagtid som en kombinerad campus- och distanskurs, med stöd av den nätbaserad lärplattformen Canvas och videokonferensverktyget Zoom.

Alla som deltar i kursen hösten 2019 behöver tillgång till en dator (alternativt pekplatta) med fungerande webbkamera och kommunikationsmöjligheter. Om du deltar på distans behöver du också ha tillgång till headset. Alla delkurser har tidsbundna föreläsningar och seminarier som du kan delta i antingen på plats i Lund eller via Zoom. 

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar som modersmålslärare och studiehandledare, samt till dig som vill bli modersmålslärare och studiehandledare i svenska skolan. Syftet med kursen är att ge teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i modersmålsundervisning och studiehandledning. 

Genom kursen får du inblick i forskning om hur kunskaper i flerspråkighet, språkinlärning och språkdidaktik kan hjälpa dig som modersmålslärare och studiehandledare i modersmål. I kursen får du tillfälle att diskutera modersmålets plats i det svenska samhället och skolan, historiskt och i den politiska debatten. Du får en inblick i flerspråkig utveckling hos individen, det flerspråkiga och mångkulturella samhället, kunskaper och färdigheter i didaktiska ramar och digitala verktyg för modersmålsundervisning och studiehandledning, samt tränar du muntlig och skriftlig färdighet och förståelse i svenska som rör skolmiljön och dess styrdokument. Vidare lär du dig om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom ramen för modersmålsundervisning och studiehandledning. 

Kursen i sig ger inte lärarlegitimation utan är kompetensutveckling för dig som arbetar eller vill arbeta som modersmålslärare och studiehandledare och har ett tydligt syfte att stärka din professionella roll och förmåga att arbeta som lärare i modersmål och studiehandledning.

Delkurser

  1. Introduktion till modersmålsundervisning och studiehandledni, 7,5 hp
  2. Svenska för modersmålslärare och studiehandledare, 7,5 hp
  3. Arvsspråksinlärning och flerspråkighet, 7,5 hp
  4. Studiehandleda på modersmål, 7,5 hp
  5. Flerspråkig litteracitet,, 7,5 hp
  6. Språkdidaktik för modersmålsundervisning, 7,5 hp
  7. Att hantera värdegrundsfrågor i modersmålsundervisning och s, 7,5 hp
  8. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i modersmålsunderv, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Distans Lund, halvfart 50%
20 januari 2020 – 6 juni 2021

Sista anmälningsdag 15 oktober 2019

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Modersmålsundervisning och studiehandledning är 100 000 SEK.