Kinesiska

Johanna Lindbladh

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Ryska
  • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

  • Sektion 5
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.lindbladhslav.luse

Telefon 046–222 73 76

Rum SOL:A324

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

P