Lärare i kinesiska

För att vara behörig att studera kinesiska inom ramarna för ämneslärarutbildningen ska du ha studerat antingen till och med Steg 3 på gymnasiet eller minst 30 högskolepoäng i kinesiska på högskolenivå, eller ha motsvarande kunskaper.

Om du väljer kinesiska som ett av dina två ämnen inom lärarutbildningen vid Lunds universitet kommer du att påbörja studierna i kinesiska på grundkursnivå med ämnesdidaktisk inriktning under den tredje terminen av ämneslärarprogrammet. Därefter fortsätter studierna i två terminer till, upp till och med kandidatkursen i kinesiska med ämnesdidaktisk inriktning.

 

Studiernas innehåll

Som blivande lärare i kinesiska