Forskning

Japanska

Vår vetenskapliga profilering är japansk språkvetenskap. Inom detta forskningsområde är vi fokuserade på:

Teoretisk japansk lingvistik

Den teoretiskt språkvetenskapliga forskning som bedrivs vid ämnet japanska ligger inom områdena semantik och pragmatik. Semantik handlar om ords och meningars betydelse och pragmatik om hur dessa uttryck används i praktiken. Forskningen om japanska uttrycks betydelse och användning ökar inte bara vår förståelse av det japanska språket utan ger också insikter av värde för allmän språkvetenskap och språkfilosofi.

Forskare: Lars Larm

Andraspråksinlärning

Forskningen handlar om teorier om andraspråksinlärning och hur dessa kan tillämpas. Denna forskning är viktig inte bara ur ett teoretiskt perspektiv utan också för att utveckla vår undervisning i japanska. Relevanta områden är 'autonomous language learning', 'language learning strategies', 'learners' motivations', och 'the influence of (Japanese) pop culture on language learning activities'.

Forskare: Miho Inaba