Forskning

Japanska

Vår vetenskapliga profilering är japansk språkvetenskap. Inom detta forskningsområde är vi fokuserade på:

Den teoretiskt språkvetenskapliga forskning som bedrivs vid ämnet japanska ligger inom områdena semantik och pragmatik. Semantik handlar om ords och meningars betydelse och pragmatik om hur dessa uttryck används i praktiken. Forskningen om japanska uttrycks betydelse och användning ökar inte bara vår förståelse av det japanska språket utan ger också insikter av värde för allmän språkvetenskap och språkfilosofi.

Forskare: Lars Larm

Forskningen handlar om teorier om andraspråksinlärning och hur dessa kan tillämpas. Denna forskning är viktig inte bara ur ett teoretiskt perspektiv utan också för att utveckla vår undervisning i japanska. Relevanta områden är 'autonomous language learning', 'language learning strategies', 'learners' motivations', och 'the influence of (Japanese) pop culture on language learning activities'.

Forskare: Miho Inaba